Boendebyggnader


En sluten värld

Förhållandena för skötarpersonalen var länge miserabla och personalomsättningen var hög. Personalen var tvungna att vara bosatta på området och hospitalet blev därför för dem en sluten värld. För att få lämna området krävdes ett skriftligt tillstånd och samtliga skulle vara på sina rum senast klockan tio på kvällen, något som kontrollerades. Rummen, som delades av fem till sex personer, låg ofta insprängda mellan vårdavdelningarna. Män och kvinnor bodde åtskilda och fick inte heller umgås på fritiden. Personalen ansågs ha både låg moral och bildning vilket ledde till att deras ställning på hospitalet var låg.

Hospitalsläkaren fick en egen villa, By 13.

Runt 1906 började en liten förändring ske. Efter en uppmärksammad misshandelhistoria på Asylen gjordes försök att höja statusen på personalen. Lönerna reglerades och en fridag var 14:e dag infördes, men även förändringar gällande boendesituationen gjordes. Vissa vindsvåningar inreddes som bostadsrum för skötarpersonalen. Även den högre personalen fick nya bostäder då bland annat By 1 byggdes på med lägenheter och en villa för hospitalsläkaren byggdes.

De bostadsbyggnader som räknas in i området är By 6, 11-15, 73-74 (se karta)

 

 

*Material hämtat från Lund utanför vallarna del 2, Bevaringsprogram Lunds kommun