Byggnad 74


Byggnad 74 (By 74) – Bostad för maskinmästare och upplysningsman

Byggår:         1953

Arkitekt:        Klas Anshelm

By 74 är ett parhus med rött tegel som byggdes 1953 för att inhysa bostad för hospitalets maskinmästare och upplysningsman.

*Material hämtat från Lund utanför vallarna del 2, Bevaringsprogram Lunds kommun. Viss information är hämtad från intervju med Gustaf Arfwidsson, före detta skötare på S:t Lars.