Byggnader runt Borggården


Centralpunkten

Centralpunkten i den äldsta anläggningen utgjordes av den östra borggården. Åtta byggnader från slutet av 1800-talet placerades i en sluten rektangel som tillsammans skapade borggården. Stilen på byggnaderna är nyrenässans där de ljusa putsdekorerna kontrasterar mot det röda, handslagna teglet.

Borggården är uppdelad i tre delar. I mitten låg By 1, förvaltningsbyggnaden och på ömse sidor om byggnaden, väl åtskilda, låg som varandras spegelbild kvinno- och mansbyggnaderna med vardera tre byggnader.Varje byggnads huvudfasad låg ut mot parken där respektive byggnad även hade en promenadgård. Gårdarna bredvid By 1 inhägnades med spjälstaket och här fanns de lugna patienterna. Längre bort placerades de stormiga patienterna vars promenadgårdar inhägnades med brädväggar. Borggården i sig delades i tre delar av träplank med sandade gångar, gräsmattor och planteringar.

Inom området runt borggården räknas byggnad 1-5, 7-10 och 88 (se karta nedan).

*Material hämtat från Lund innanför vallarna del 2, Bevaringsprogram Lunds kommun.