Ekonomibyggnader


Hospitalets dagliga drift

Lunds hospital var i sig självförsörjande. En del av patienternas behandling var arbetsterapi och många av produkterna de producerade såldes sedan vidare. På området producerades även mycket av grönsakerna som användes till maten samt tygerna som användes till bland annat kläder. I snickeriverkstaden jobbade de flitigt för att tillverka både möbler till de färdiga byggnaderna samt virke till de planerade.

För att hålla hospitalet självförsörjande krävdes en del ekonomibyggnader för produktion och drift. Snickeriverkstad, tvättbyggnad och matsal är bara några exempel på vad som uppfördes och står kvar än idag.

Inom området räknas By  18-21, 31-33, 35 och 37 (se karta).

 

*Material hämtat från Lund utanför vallarna del 2, Bevaringsprogram Lunds kommun. Viss information är hämtad från intervju med Gustaf Arfwidsson, före detta skötare på S:t Lars.

**Bilder hämtade hos Sydsvenska Medicinska Sällskapet