Nya vårdavdelningen


Problemet med TBC löstes

1953-64 uppfördes sex nya vårdbyggnader på S:t Lars. På marken hade man tidigare haft hospitalets köks- och fruktträdgårdar. Två av byggnaderna uppfördes för att lösa de stora problemen med TBC. Länge hade väldigt lite gjorts för att hindra spridningen och TBC-smittade patienter blandades med övriga. De trånga, ovädrade lokalerna i kombination med tveksam hygien ledde till att både patienter och personal smittades. Nu löstes problemet genom att samtliga smittade patienter samlades i två nya byggnader.

Inom området räknas By 38, 81-86 och 90 (se karta).

 

*Material hämtat från Lund utanför vallarna del 2, Bevaringsprogram Lunds kommun.