Byggnad 85 och 86


Byggnad 85 och 86 (By 85 och 86) – TBC-byggnad för kvinnor respektive män

Byggår:         1954

Arkitekt:        Klas Anshelm

Bild på By 85 där TBC smittade kvinnor behandlades.

By 85 respektive By 86 blev 1954 lösningen på Lunds hospitals stora TBC-problem. Länge hade man samlat alla patienter i små trånga och ovädrade lokaler. Hygienen var tveksam och patienter med TBC blandades med dem utan. Detta gjorde att många patienter, men även vårdare, blev smittade av TBC.

Två byggnader, By 85 respektive By 86, med 63 platser vardera blev lösningen på TBC-frågan. Där samlade man alla smittade mentalpatienter från hela södra Sverige.

Byggnaden

Byggnad 85 respektive 86 är uppdelade i tre delar där mittendelen är framdragen.

By 86 genomgick 1983 en större renovering och By 85 kom senare att kallas för Hunnerupshemmet efter att byggnaden gjordes om till vårdhem.

Kuriosa

Skötarnas fackförening ställde krav på bättre hantering av TBC redan 1913 och de drev frågan hårt. Trots engagemanget var det på mentalsjukhuset som TBC:n huserade längst.

1957 försökte hospitalet lösa problemet genom att bygga om By 8 till TBC-byggnad, vilket inte räckte.

*Material hämtat från Lund utanför vallarna del 2, Bevaringsprogram Lunds kommun