Visste du att


Kulturhistoria och växtliv

I parken finns det QR-koder på alla orienteringsskyltar. Genom att använda en QR-läsare (en app i din mobiltelefon) så kan du med ett enkelt knapptryck lära dig mer om de historiska byggnaderna, livet förr, växtliv och mycket mer. Prova!

Gemensam skolmatsal

Grenverkets restaurang är gemensam för nära 300 barn på skolorna i närområdet. Barnen går hit för en bit mat och för att träffa barnen från de andra skolorna i området. Ett trevligt alternativ till att inta skolmåltiden i skolsalen tycker både elever och lärare.

Hemliga rummet

För att uppmuntra platsbaserat lärande har Hemsö anlagt ett uteklassrum vid Vattentornet. Hemsö hoppas genom detta på ökat nyttjande av naturen i den pedagogiska undervisningen! Hemliga rummet är fritt för alla att använda.

Hybridgräs

I ett led att skapa en robust fotbollsplan som främjar naturlig grästillväxt har Hemsö försett fotbollsplanen vid Grenverket med hybridgräs.

Hybridgräs kombinerar de positiva egenskaperna hos naturgräs med ett konstgräs slitstyrka och hållbarhet. Fotbollsplanen är en del av skolgården på dagtid men fri för alla att använda på kvällar och helger.