Lägerhyddsvägen 2 i Uppsala

Kronåsen 1:15, om 26 098 kvadratmeter.

Fastigheten finns belägen på kulturhistoriska Polacksbacken ca 3 kilometer söder om Uppsala centrum. Området har historia som militärt övningsområde och är ett byggnadsminne. På fastigheten finns ett flertal byggnader för skolverksamhet, företagsverksamhet med mera.

  • Tumnaglar
  • Lista
  • 3437-16856701.jpg

Vi tar hand om Kronåsen 1:15

Emma Ivarsson
Förvaltare
021 450 60 22
Skicka e-post
Kjell Svensson
Teknisk förvaltare
021-4506021
Skicka e-post