Våra projekt

Hemsö utvecklar kontinuerligt lokaler och fastigheter för samhällsservice med hållbarhet i fokus. Projektutveckling som är ett av våra satsningsområden sker både i egen regi och i samverkan med partnerföretag.

Om- och tillbyggnationer sker kontinuerligt i Hemsös befintliga bestånd för att tillgodose hyresgästernas löpande behov. Äldre omoderna fastigheter konverteras till moderna lokaler för nya ändamål. Hemsö bedriver projektutveckling helt i egen regi men även i samverkan med partnerföretag. Vi har bland annat bildat Hemtag, som ägs av Hemsö och Tagebad, för att utveckla, äga och förvalta bad- och friskvårdsanläggningar. Redan från start går vi in i utvecklingsprojekt som en aktiv partner tillsammans med hyresgäst och byggentreprenör.

Multihus och utvecklingsområden

Utbildning

Äldreboende

Rättsväsende

Vård

Badhus

Idrott