Hoppa till innehåll
Hem / Hållbarhet / Social hållbarhet / Skolgårdslyftet

Skolgårdslyftet

Hemsös koncept Skolgårdslyftet syftar till att skapa gröna, variationsrika skolgårdar för att gynna elevers inlärning samt att stärka deras sociala och fysiska utveckling. Vi har inventerat vårt bestånd av förskole- och skolgårdar och gjort kvalitetsförbättringar på 50 av dem.

Forskning som grund

Under fem år har vi investerat närmare 30 miljoner kronor i 50 skolgårdslyft. Erfarenheterna som förvärvats under denna tid tar vi med oss när vi rustar upp och utvecklar nya skolor. Vi har tagit fram en handbok som ska säkerställa att vi bygger skolgårdar som är pedagogiska, utmanande, trygga och hälsosamma, samt uppmuntrar till kreativitet och fysisk aktivitet.

I Skolgårdslyftet tog vi avstamp i miljöpsykologisk forskning från bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet som visar hur olika karaktärer i utemiljön kan gynna barn och ungas inlärning samt deras sociala och fysiska utveckling. Karaktärerna omfattar bland annat rofylldhet, vildhet, artrikedom, rymd och kulturhistoria. Utformningen av skolgårdar och utemiljö för barn och unga bör sträva efter att tillhandahålla dessa karaktärer. Bevarandet av vildhet och artrikedom gör också att vi främjar den biologiska mångfalden.

Ett barn i randig t-shirt står på en spelplan med en basketboll under ena armen

Framtidens skolgård på Framtidsgymnasiet

Framtidsgymnasiet i Malmö är en av de skolor som under 2022 fick ett lyft. En tidigare asfalterad parkeringsplats ersattes med grönska, utegym, basketplan och utrymme för samvaro. Vid uppstarten anlitade Hemsö landskapsarkitekter för utformningen och tillsammans med entreprenören för markskötseln arbetar Hemsö aktivt för att upprätthålla funktionerna. En viktig del i processen är att involvera personalen och de som använder utemiljön för att gemensamt skapa framtidens skolgårdar. 

Mer om Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

 • Vision och affärsidé

  Hemsös vision är att stärka ryggraden i samhället. De fastigheter vi utvecklar och förvaltar har stor inverkan på samhället

  Läs mer
 • Bild på en öppen bok

  Vår historia

  Hemsös inriktning har sedan starten varit att äga och förvalta fastigheter där offentliga aktörer som stat, kommun och region är hyresgäster ­och huvudmän för de verksamheter som bedrivs i lokalerna.

  Läs mer
 • Vårt uppdrag och ägarbild

  Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Här kan du läsa mer om vårt uppdrag, våra ägare och vilka fastigheter vi äger.

  Läs mer
Om Hemsö