Hoppa till innehåll

Idrott

Efterfrågan på fler idrottshallar är stor i Sverige, framförallt i tillväxtregioner. Nya och mer ändamålsenliga anläggningar behövs de kommande åren då befolkningen ökar och nya skolor byggs. Med vår vår specialistkunskap förvaltar vi och utvecklar idrottshallar.

En ung tjej med blå träningskläder, orange sjal har precis avslutat sin löprunda en solig höstdag och stretchar.

Stor efterfrågan på idrottsanläggningar

Efterfrågan på fler idrottshallar är stor på många orter i Sverige, framförallt i tillväxtregioner. En stor del av dagens idrottshallar uppfördes på 1960-1970-talet då mycket av samhällsservicen byggdes ut.

Många av dagens idrottsanläggningar är gamla och uttjänta och det finns behov av nya och mer ändamålsenliga anläggningar. Då det behöver byggas flera nya skolor de kommande åren innebär det också en ökning av tillhörande idrottshallar. Bara i Sverige behövs mer än 1 000 nya skolor de närmaste tio åren, och motsvarande utveckling ser vi i Finland och Tyskland.

Specialistkunskap

Idag har Hemsö en befintlig portfölj med cirka 25 idrottshallar och ishallar som vi förvaltar. Vi utvecklar och planerar för ytterligare idrottsanläggningar, både fristående och i kombinationsprojekt med till exempel skolor. Med den specialistkunskap vi har byggt upp kan vi erbjuda kvalitativ hjälp vid utveckling av nya idrottsanläggningar samt ishallar.

Kontakt

Johan Einarsson, projektutvecklare på Hemsö i Stockholm

Johan Einarsson

Projektutvecklare

08-501 172 53 Skicka e-post