Hoppa till innehåll
Hem / Vårt erbjudande

Vårt erbjudande

I ett väl fungerande samhälle finns utvecklande skolmiljöer, säkra lokaler för rättsväsende samt trygga äldreboenden och vårdplatser. Verksamheterna är ryggraden för ett lands invånare. Hemsö stärker ryggraden i samhället genom att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter.

Tre studenter/elever hänger vid några skåp i en av korridorerna i sin skola.

Hållbara samhällsfastigheter

Hemsö arbetar i huvudsak med offentliga hyresgäster som stat, kommuner och regioner men även privata operatörer inom omsorg, vård och skola. Med en växande befolkning ställs stora krav på offentlig sektor att tillgodose den ökade efterfrågan på hållbara samhällsfastigheter.

Med vår kompetens och erfarenhet i samverkan med den offentliga sektorn hjälps vi åt att tänka i nya banor, så att den verksamhet som ska bedrivas i huset får bäst förutsättningar nu och i ett långsiktigt perspektiv.

Ladda ner rapporten: 800 000 över 80 år – var ska Sveriges allt fler äldre bo?

I den här rapporten har vi intervjuat ledande kommunpolitiker i fem kommuner runt om i Sverige. De berättar om sina respektive kommuners erfarenheter och strategier inför att den äldre befolkningen växer och därmed behovet av olika typer anpassade boenden för äldre.

Därför ska du välja Hemsö

Hemsös storlek, geografiska spridning och långa erfarenhet av samhällsfastigheter gör att vi kan tillgodose våra hyresgästers behov idag och i framtiden.

 • Som Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter driver vi utvecklingen i branschen.
 • Som ett långsiktigt fastighetsföretag med stabil ägare och goda finanser är vi en attraktiv hyresvärd och samarbetspartner för våra hyresgäster.
 • Med femton års erfarenhet av förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter är vi trovärdiga i dialogen med kommuner och andra beslutsfattare.
 • Vi är rikstäckande med en lokal närvaro vilket gör att vi kan möta behov hos nationella såväl som lokala aktörer.
 • Vårt utbud av lokaler för samhällsservice växer kontinuerligt genom fastighetsutveckling och förvärv. Det ger våra hyresgäster möjlighet att finna nya lokaler utan att byta hyresvärd.
 • Vi har lång erfarenhet av projektutveckling och vi kan kontinuerligt erbjuda bättre kvalitet och ett mer kostnadseffektivt byggande. Kommuner gör kanske detta vart tionde år medan Hemsö gör det varje år.
 • Hemsös vinst går tillbaka till Sveriges pensionärer i och med Tredje AP-fondens ägande

Hyresgäst hos Hemsö – en bra affär för alla

Med Hemsö som fastighetsägare får hyresgästen en stabil och trygg samarbetspartner. Vi har valt att satsa på det vi är bra på – utveckla, äga och förvalta samhällsfastigheter.

 • En morfar spelar spel med sitt barnbarn i sitt ombonade rum på ett äldreboendet.

  Samhällsfastigheter

  Samhällsfastigheter är fastigheter för äldreboenden, utbildning, vård och rättsväsende. De fastigheter som utgör ryggraden i vårt samhälle. Våra fastigheter kännetecknas av god kvalitet, långa hyresavtal och stabila hyresgäster.

  Läs mer
 • En man sitter och läser på äldreboendet Sköndalsvillans vackra och blomstrande oas och takterrass i Tyresö

  Projektutveckling

  Projektutvecklingen sker både i egen regi och tillsammans med partnerföretag. Hemsös samverkansmodell bygger på att Hemsö nyttjar kunskap och erfarenheter genom en ömsesidig och löpande dialog med verksamheten som ska använda byggnaden och de leverantörer som är involverade i projekten.

  Läs mer
 • En nybbyggd skola och äldreboende i Göteborg, vitt tegel och på skolgården syns en trapp i trä där skolungdomarna kan sitta och umgås och ta det lugnt under rasterna.

  Våra projekt

  Hemsö har många spännande projekt i fastighetsportföljen, här kan du hitta information om våra kommande, pågående och färdigställda projekt.

  Läs mer
Vi skapar trygga och utvecklande miljöer

Fastighetsbestånd

Hemsö förvaltar ett fastighetsbestånd med samhällsfastigheter som kännetecknas av god kvalitet, långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Nyckeltal per den 30 juni 2024.

Fastigheter
487 st
Fastighetsvärde
84.1 mdkr
Äldreboende
241 st
Utbildning
154 st
Vård
63 st
Rättsväsende
29 st
Läs mer om våra fastighetskategorier

Mer om Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

 • Vision och affärsidé

  Hemsös vision är att stärka ryggraden i samhället. De fastigheter vi utvecklar och förvaltar har stor inverkan på samhället

  Läs mer
 • Bild på en öppen bok

  Vår historia

  Hemsös inriktning har sedan starten varit att äga och förvalta fastigheter där offentliga aktörer som stat, kommun och region är hyresgäster ­och huvudmän för de verksamheter som bedrivs i lokalerna.

  Läs mer
 • Vårt uppdrag och ägarbild

  Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Här kan du läsa mer om vårt uppdrag, våra ägare och vilka fastigheter vi äger.

  Läs mer
Om Hemsö

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så återkommer vi med svar så snart som möjligt.

*” anger obligatoriska fält