Hoppa till innehåll
Hem / GDPR

GDPR

Vi värnar om din integritet

Hemsö respekterar din personliga integritet och värnar om dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR), nationell kompletterande lagstiftning samt interna riktlinjer.

Personuppgiftsbehandling

Här hittar du information om varför vi samlar in personuppgifter om dig, vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dina personuppgifter, hur dina personuppgifter skyddas samt vilka rättigheter du har.

1. Introduktion

Här kan du läsa om hur Hemsö Fastighets AB (”Hemsö” eller ”vi”) behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker och använder Hemös hemsida www.hemso.se (”Hemsidan”), när du prenumererar på utskick av pressmeddelanden från oss, vid utskick av nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring, samt när du anmäler dig till något av våra event.

Vi respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation (GDPR)). Nedan beskrivs på vilket sätt vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Vi kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

 • Fullständigt namn;
 • Adress;
 • E-mailadress;
 • Telefonnummer;
 • Information avseende din användning av Hemsidan inklusive teknisk data, till exempel IP-adress och URL

3. Vad är ändamålen med behandlingen av personuppgifterna och vilken rättslig grund finns för behandlingen?

Vi behandlar de insamlade personuppgifterna för följande ändamål:

 1. För att tillhandahålla dig utskick av pressmeddelanden från oss;
 2. För att tillhandahålla dig marknadsföring via post och e-post;
 3. För att tillhandahålla dig inbjudningar till våra event samt för att administrera dessa;
 4. och För att administrera och förbättra din och andra besökares användning av Hemsidan samt för statistisk analys.

Behandlingen av dina personuppgifter för ändamålen ovan grundar sig på Hemsös berättigade intressen att;

 1. Kunna tillhandahålla dig information samt relevant marknadsföring avseende Hemsö och våra tjänster och produkter;
 2. Kunna tillhandahålla dig information om och inbjudan till event samt för att kunna administrera dessa; och
 3. Kunna administrera samt förbättra användande av Hemsidan.  

De personuppgifter som behandlas av oss är av publik karaktär och behandlingen är av enkel natur vilket inte innebär något större intrång i den personliga integriteten. Vi har baserat på detta gjort en intresseavvägning som har resulterat i att vi anser att våra berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för ovan nämnda ändamål. Du har rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in. Det innebär att dina personuppgifter kommer att raderas efter att du väljer att avsluta din prenumeration avseende pressmeddelanden eller efter att du önskat om att inte erhålla nyhetsbrev, eventinbjudningar eller annan direktmarknadsföring från oss. Teknisk data sparas under tiden som du använder Hemsidan.

4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina person­uppgifter mot förlust, oavsiktlig och obehörig åtkomst samt obehörigt röjande. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Hemsö som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till personuppgifterna.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning eller som på andra sätt samarbetar med oss, så som Cision, vilket är leverantör av system för utskick av pressmeddelanden.

5. Vilka är dina rättigheter?

Hemsö Fastighets AB, organisationsnummer 556779-8169, med adress Box 24281, 104 51 Stockholm, epostadress kontaktaoss@hemso.se och telefonnummer 08-501 170 00 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs mer om dina rättigheter nedan.

 • Rätten till tillgång: Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka syften personuppgifterna behandlas och vem vi delar personuppgifter med m.m. Du har även rätt att få tillgång till personuppgifterna och begära en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 • Rätten till rättelse: Om du märker att vi har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig, kan du alltid begära att vi rättar eller kompletterar dessa personuppgifter.
 • Rätten till radering och begränsning: I vissa fall, kan du begära att vi raderar dina personuppgifter eller att vi begränsar vår behandling under en viss tid.
 • Rätten att invända: Du har i vissa fall rätt att invända mot den behandling som vi utför, exempelvis mot den behandling som vi utför baserat på vårt berättigade intresse eller för direktmarknadsföringssyfte.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på den kontaktinformation som framgår ovan. Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

6. Ändringar

Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna information på Hemsidan.

 • Om oss

  Vill du veta mer om Hemsö?

  Hemsös affärsidé är att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Vår vision är att stärka ryggraden i samhället och vi utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på människorna som vistas där.

  Om oss
 • Kontakt

  Vill du komma i kontakt med oss?

  Här hittar du kontaktuppgifter och adresser till våra kontor och kontaktpersoner på Hemsö. Välkommen att höra av dig!

  Kontakta oss