GDPR

Hemsö respekterar din personliga integritet och värnar om dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR), nationell kompletterande lagstiftning samt interna riktlinjer.

Här hittar du information om varför vi samlar in personuppgifter om dig, vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dina personuppgifter, hur dina personuppgifter skyddas samt vilka rättigheter du har.

Här hittar du även vår cookiepolicy vilken innehåller information om hur Hemsö använder cookies på www.hemso.se. Det är viktigt för Hemsö att du känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter.

Om du har frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.