Hoppa till innehåll
Hem / Stadsutvecklingsområden

Stadsutvecklingsområden

Hemsö tillskapar moderna och ändamålsanpassade lokaler för vård, skola och omsorg i flera stadsutvecklingsprojekt. Det handlar om att utveckla allt från förskoleplatser till äldreboenden samt lokaler för avancerad forskning och utbildning.

Karlastaden

Karlastaden är en stadsdel under utveckling på Lindholmen i Göteborg. Här planeras för cirka 20 000 bostäder, kontor, affärer, skolor och annan service. Visionen är en stadsdel full av liv och rörelse under hela dygnet, knappt tio minuter med kollektivtrafik från Göteborgs innerstad.

MOdern bebyggelse med Capella-fastigheten i förgrunden och några högre byggnader bakom den. Visionsbilden är gjord från entrésidan med kommersiella ytor som syns i bottenplan.

Capella

Projekt Capella är ett samarbete mellan Hemsö och Serneke. Serneke utvecklar Karlastaden och driver byggprojekten, och Hemsö kommer att förvalta och äga samhällsfastigheten.

Till projektsidan

S:t Larsparken

S:t Larsparken utanför Lund är en lummig park med hundraåriga anor. Parkens byggnader för tankarna till ett Campus i New England-miljö och har en spännande historia. Här låg tidigare Lunds hospital som upprättades i slutet av 1800-talet.

  • Möjligheter i en växande park

    Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö utvecklar området successivt. Vi arbetar för att uppgradera S:t Larsparken i syfte att möta nuvarande och framtida behov. Det sker med utgångspunkt i områdets unika historia, karaktär och egenart.

    Läs mer om S:t Larsparken
  • Ny idrottsanläggning i parken

    Idrottshallen har tre plan plus 1 900 kvadratmeter parkeringsyta på bottenplan. De publika verksamheterna öppnar upp byggnaden och bidrar till en välkomnande entré till Sankt Larsområdet.

    Till projektsidan

Flemingsberg

I Flemingsberg i Huddinge utvecklas en ny stadskärna kring stationsområdet, där det internationella forskningscentrumet Stockholm South Business District växer fram. Här samlas aktörer som vill vara en del av den senaste forskningen och delta i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Ett campusområde för 18 000 studenter utvecklas och fastighetsbolag bygger bostäder som kompletterar dagens bostadsbestånd.

Kristiansborg

Området runt Kristiansborgsbadet utvecklas vidare. Ryttersborgsskolan och student- och forskarbostöder med 98 lägenheter är under uppförande.

Översiktsbild som visar den nya Ryttersborgsskolan och bostäderna i Kristiansborgsområdet.

Kornknarren

Hemsö utvecklar området Kornknarren i Råby, Västerås, tillsammans med Västerås stad och Riksbyggen. Förutom äldreboendet och förskolan som vi utvecklar byggs även drygt 300 lägenheter i området.

Södra Källtorp

Södra Källtorp är en naturnära stadsdel i Västerås, intill villaområdet Källtorp. Visionen har varit att skapa ett område med god samhällsservice och goda kommunikationer.

Visionsbild över hela utvecklingsområdet Södra Källtorp i Västerås
Visionsbild: Södra Källtorp – ett område under utveckling som ligger mellan Vallby och handelsområdet Erikslund, nära E18 strax nordväst om Västerås centrum.

Hagastaden

Hagastaden är namnet på den stadsdel som växer fram där Stockholm och Solna möts. Området sträcker sig från Vasastan och Norra Stationsgatan och in över Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Sjukhuset tog emot de första patienterna 2016. Hela området beräknas stå klart 2030.

En modern och nybyggd fastighet på åtta våningar med stora fönsterpartier syns på fotot. Flers skyltar med företagslogotyper som apoteket och Memira syns på fasaden.

Eye center of excellence

Eye center of excellence är utvecklat för att möta dagens och framtidens vård vad gäller patientbehov och arbetssätt. Byggnaden har en totalarea om cirka 25 000 kvm uppdelat på 13 våningsplan varav två plan är under mark. Största hyresgästen är S:t Eriks ögonsjukhus.

Till projektsidan

Sandbyhov

Hemsö utvecklar tillsammans med Norrköpings kommun Sandbyhov. Det gamla sjukhusområdet ersätts med ny, blandad bebyggelse med både lokaler för samhällsservice och bostadslägenheter. Här skapar vi ett trivsamt och tillgängligt område med gröna ytor, torg och god samhällsservice.

En ny blandad stadsdel

Omvandlingen inleddes med ett nytt äldreboende som stod klart klart för inflyttning under fjärde kvartalet 2017. 2019 invigdes två nya skolor Sandbyhovsskolan och Sandbyängsskolan med tillhörande Estethus som är en skolbyggnad för specialsalar. Nybyggnationen av bland annat vårdcentral, folktandvård och hyresbostäder startade sommaren 2019 och stod klar hösten 2021.

Läs mer