Hoppa till innehåll
Hem / Investerare

För investerare

Hemsö har noterade obligationer på Irländska börsen. Hemsös information ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Här finns finansiell information och fakta som berör dig som är investerare, analytiker eller som är allmänt intresserad av Hemsö.

 • Finansiell information

  Här hittar du en sammanfattning av Hemsös finansiella ställning, nyckeltal, finansiella rapporter, fastighetslista och kommande händelser.

  Läs mer
 • Bolagsstyrning

  Bolagsstyrningen i Hemsö baseras bland annat på aktiebolagslagen, bolagsordningen samt regelverk för räntebärande instrument på de marknadsplatser där Hemsö är noterat.

  Läs mer
 • Finansiering

  Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att långsiktigt säkerställa en stabil kapitalstruktur samt bästa möjliga räntenetto inom givna riskramar.

  Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning. Här finns samtliga rapporter tillgängliga för nedladdning.

Finansiella rapporter

Hemsö i siffror

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Nyckeltalen nedan avser perioden januari – mars 2024.

Fastigheter
487 st
Fastighetsvärde
84236 mkr
Uthyrningsbar yta
2446 tkvm
Hyresduration
9.4 år
Hyresintäkter
1283 mkr
Förvaltningsresultat
590 mkr

Prenumerera på pressmeddelanden

*” anger obligatoriska fält

IR kontakt