Hoppa till innehåll

Utbildning

Ett mångårigt samarbete med både kommunala skolor och friskolor har lagt grunden för en unik kunskap om skolmiljöer. Hemsö äger 154 utbildningsfastigheter och färdigställer ett antal nya varje år.

Två barn som kramas och är glada.

Utvecklande läromiljöer

Skolan är en viktig plats för barns och ungdomars lärande, reflektion och rörelse. Tillsammans med lärare, elever och annan skolpersonal skapar vi trygga och utvecklande inomhus- och utomhusmiljöer efter behov och möjligheter, i både befintliga fastigheter och vid nyproduktion.

Lokaler för utbildning är Hemsös näst största fastighetskategori och utgjorde vid årsskiftet 36 procent av det totala fastighetsvärdet.

Glad flicka tillsammans med kompisar på skolgård.

Stort behov

För utbildning är utvecklingen i de yngre och äldre åldersgrupperna viktig då efterfrågan på samhällsservice förväntas öka i takt med befolkningstillväxten. Trots en nedåtgående trend i befolkningsökning i den yngre åldreskategorin i Sverige ser vi ett fortsatt behov av modernisering av skolfastigheter.

Fastighetskategorin har vuxit snabbt och är i dagsläget en betydande del av marknaden för samhällsfastigheter. Till skillnad från äldreboenden är behovet av utbildningslokaler något svårare att förutspå, då årskullar kan variera.

 • En äldre man med glasögon och hatt och tatuerad arm som tittar ut genom sitt fönster på äldreboendet.

  Trygga och utvecklande mijöer

  Hemsö utvecklar och förvaltar miljöer som ger förutsättningar för alla som vistas i våra lokaler att vara trygga, utvecklas och växa till sin fulla potential.

  Läs mer
 • Hemsöäpplet

  Hemsöäpplet är ett verktyg som ger oss och våra hyresgäster ett holistiskt perspektiv för att skapa hållbara och kvalitativa skolor.

  Läs mer
 • Om oss

  Vill du veta mer om Hemsö?

  Hemsös affärsidé är att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Vår vision är att stärka ryggraden i samhället och vi utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på människorna som vistas där.

  Om oss
 • Kontakt

  Vill du komma i kontakt med oss?

  Här hittar du kontaktuppgifter och adresser till våra kontor och kontaktpersoner på Hemsö. Välkommen att höra av dig!

  Kontakta oss