Hoppa till innehåll
Hem / Vårt erbjudande / Hyresgäst hos Hemsö

Hyresgäst hos Hemsö

Hemsös kärnverksamhet är samhällsfastigheter, vi utvecklar varje år flera skolor, äldreboenden och annan social infrastruktur. Vi har mycket god kunskap om de verksamheter som bedrivs i våra lokaler och vet vilka specifika krav som ställs för att skapa bäst förutsättningar.

Fastighetsstrategin i en kommun eller region kan vara att äga allt själva, att endast hyra eller att ha en mix av att både äga och hyra samhällsfastigheter.

Det finns flera fördelar med att involvera en aktör som Hemsö i strategin. Tack vare vår effektiva projekt- och förvaltningsprocess tillsammans med ett innovativt angreppssätt skapar vi ändamålsenliga byggnader till rätt hyreskostnad. Genom att hyra av oss frigörs också kapital i en kommun, pengar som kommunen kan använda till andra behov. Hemsö har lika goda finansieringsupplägg som en kommun.

Genom att möta det växande behovet av social infrastruktur bidrar vi till en viktig del av samhället och skapar hållbar tillväxt för svenska pensionspengar genom vår största ägare Tredje AP-fonden.

Långsiktiga ägare och kompetens – viktigt vid kommuners val av privata aktörer inom samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter har blivit ett allt vanligare diskussionsämne inom såväl fastighetsbranschen som politiken och samhällsdebatten. Diskussion är bra och därför har Hemsö tillsammans med Stenvalvet tagit fram en rapport som syftar till att ge olika kommunpolitiska perspektiv på varför en kommun väljer att samarbeta med privata ägare av samhällsfastigheter.

– Det känns bra med stabila och långsiktiga ägare som Hemsö. Vi behöver hjälpas åt för att klara framtidens utmaningar.

Miguel Odhner, Kommunstyrelsens ordförande, Kungälvs kommun

Rapporten presenterades under Almedalsveckan den 5 juli 2022 i samband med ett seminarium som var ett samarrangemang mellan Hemsö och Stenvalvet.

– Vi arrangerarade seminariet och tog fram rapporten för att visa att det finns många goda skäl för kommuner att vilja samarbeta med privata aktörer och att alla dessa skäl förtjänar att redovisas i diskussionen kring privata samhällsfastigheter. Sen är vi förstås glada att notera att kommunerna särskilt efterlyser den långsiktighet och stabilitet som våra båda bolag representerar.

Nils Styf
vd Hemsö

Hyresgäst hos Hemsö – en bra affär för alla

Med Hemsö som fastighetsägare får hyresgästen en stabil och trygg samarbetspartner. Vi har valt att satsa på det vi är bra på – utveckla, äga och förvalta fastigheter för samhällsservice.

 • Pojke med runda glasögon som läser en bok med grönt omslag

  Samhällsfastigheter

  Samhällsfastigheter är fastigheter för äldreboenden, utbildning, vård och rättsväsende. De fastigheter som utgör ryggraden i vårt samhälle. Våra fastigheter kännetecknas av god kvalitet, långa hyresavtal och stabila hyresgäster.

  Läs mer
 • En man sitter och läser på äldreboendet Sköndalsvillans vackra och blomstrande oas och takterrass i Tyresö

  Projektutveckling

  Projektutvecklingen sker både i egen regi och tillsammans med partnerföretag. Hemsös samverkansmodell bygger på att Hemsö nyttjar kunskap och erfarenheter genom en ömsesidig och löpande dialog med verksamheten som ska använda byggnaden och de leverantörer som är involverade i projekten.

  Läs mer
 • En nybbyggd skola och äldreboende i Göteborg, vitt tegel och på skolgården syns en trapp i trä där skolungdomarna kan sitta och umgås och ta det lugnt under rasterna.

  Våra projekt

  Hemsö har många spännande projekt i fastighetsportföljen, här kan du hitta information om våra kommande, pågående och färdigställda projekt.

  Läs mer
Vi skapar trygga och utvecklande miljöer