Hoppa till innehåll

Kalender

I vår kalender hittar du datum för kommande händelser rörande Hemsös finansiella information.

Kommande händelser

2024-07-12
Halvårsrapport januari – juni 2024

2024-10-18
Delårsrapport januari – september 2024

Tidigare händelser

2024-04-24 
Delårsrapport januari – mars 2024

2024-04-24
Årstämma

2024-03-28 
Årsredovisning 2023

2024-02-02 
Bokslutskommuniké 2023

2023-10-20 
Delårsrapport januari – september 2023

2023-07-14
Halvårsrapport januari – juni 2023

2023-04-27
Delårsrapport januari – mars 2023

2023-04-27
Årsstämma

2023-03-30
Årsredovisning 2022

2023-02-02
Bokslutskommuniké 2022

Års- och hållbarhetsredovisning

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning. Här finns samtliga rapporter tillgängliga för nedladdning.

Finansiella rapporter