För leverantörer

Hemsös inköpsarbete präglas av hög etik, respekt för mänskliga rättigheter, affärsmässighet, objektivitet och likabehandling. Att främja rättvis konkurrens och motverka all form av korruption är grunden i alla våra relationer med leverantörer.

Vi ställer höga krav på både oss själva och våra leverantörer. Våra leverantörer ska vara medvetna om och agera enligt våra kärnvärden ( närvarande, ansvarstagande och utvecklande) och våra fastställda krav.

Hemsö utvärderar leverantörer bland annat utifrån följande kriterier:

  • Ekonomi, finansiell styrka och pris.
  • Hållbarhet, miljö och CSR.
  • Kvalitet, prestanda, service och tillförlitlighet.
  • Beroende på produkt eller tjänst värderas kriterierna olika i varje enskild upphandling.

 Är ni intresserade av att bli leverantör till Hemsö? Kontakta driton.kelmendi@hemso.se.