För leverantörer

Hemsös inköpsarbete präglas av hög etik, respekt för mänskliga rättigheter, affärsmässighet, objektivitet och likabehandling. Att främja rättvis konkurrens och motverka all form av korruption är grunden i alla våra relationer med leverantörer.

Vi ställer höga krav på både oss själva och våra leverantörer. Våra leverantörer ska vara medvetna om och agera enligt våra kärnvärden (närvarande, ansvarstagande och utvecklande) och våra fastställda krav.

Hemsö utvärderar leverantörer bland annat utifrån följande kriterier:

  • Ekonomi, finansiell styrka och pris.
  • Hållbarhet, miljö och CSR.
  • Kvalitet, prestanda, service och tillförlitlighet.
  • Beroende på produkt eller tjänst värderas kriterierna olika i varje enskild upphandling.

 Är ni intresserade av att bli leverantör till Hemsö? Kontakta driton.kelmendi@hemso.se.