Hoppa till innehåll
Hem / Investerare / Finansiell information

Finansiell information

Här hittar du en sammanfattning av Hemsös finansiella ställning, nyckeltal, finansiella rapporter, fastighetslista och kommande händelser.

 • Fastighetsförteckning

  Fastighetslista

  Här finns en lista med samtliga fastigheter som vi äger och förvaltar i Sverige.

  Läs mer
 • Finansiell information

  Flerårsöversikt och nyckeltal

  Här finns Hemsös balans- och resultaträkning samt nyckeltal för fördjupad information och nedladdning.

  Läs mer
 • Kalendarium

  Kalender

  Här kan du se kommande finansiella händelser.

  Läs mer

Hemsö i sammandrag

Jan-jun 2024Jan-jun 2023Jan-dec 2023
Resultat efter skatt, mkr670-1 517-2 721
Operativt kassaflöde, mkr1 2511 1662 329
Förvaltningsresultat, mkr1 2401 1872 345
Hyresintäkter, mkr2 5612 3864 818
Uthyrningsbar yta, tkvm2 4572 4382 458
Räntetäckningsgrad, ggr3,13,23,0
Hyresduration, år9,39,79,5
Belåningsgrad, %58,760,358,4
Överskottsgrad, %73,774,474,7
Marknadsvärde fastigheter, mkr84 12685 07182 624
Ekonomisk uthyrningsgrad, %97,597,697,8
Antal fastigheter, st487484488

Prenumerera på pressmeddelanden

*” anger obligatoriska fält

Hemsö i siffror

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Nyckeltalen nedan avser perioden januari – juni 2024.

Fastigheter
487 st
Fastighetsvärde
84125 mkr
Uthyrningsbar yta
2454 tkvm
Hyresduration
9.3 år
Hyresintäkter
2561 mkr
Förvaltningsresultat
1240 mkr
 • Hållbara obligationer

  Hemsö emitterar sedan flera år obligationer under ett EMTN program. Som ett led i bolagets hållbarhetsarbete har ett ramverk utarbetats vilket möjliggör emittering av hållbara, gröna och sociala obligationer.

  Hemsös hållbara ramverk
 • En skog med björkträd en tidig höstmorgon i motljus

  Ansvarsfullt företagande

  Hemsös hållbarhetsarbete är integrerat i verksamheten och styrs både av externa ramverk och av interna policys och riktlinjer.

  Ramverk och riktlinjer
 • Medarbetare på Hemsö i Berlin, Tyskland sitter i ett mötesrum

  Uppförandekod och policyer

  Vår uppförandekod innehåller ett antal principer som beskriver hur vi som medarbetare på Hemsö förväntas agera i våra yrkesroller. Hemsö strävar efter att agera med största möjliga trovärdighet, ärlighet och öppenhet.

  Uppförandekod och policyer

IR kontakt