Hoppa till innehåll
Hem / Investerare / Finansiell information

Finansiell information

Här hittar du en sammanfattning av Hemsös finansiella ställning, nyckeltal, finansiella rapporter, fastighetslista och kommande händelser.

 • Fastighetslista

  Här finns en lista med samtliga fastigheter som vi äger och förvaltar i Sverige.

  Läs mer
 • Flerårsöversikt och nyckeltal

  Här finns Hemsös balans- och resultaträkning samt nyckeltal för fördjupad information och nedladdning.

  Läs mer
 • Kalender

  Här kan du se kommande finansiella händelser.

  Läs mer

Hemsö i sammandrag

Jan-dec 2023Jan-dec 2022
Hyresintäkter, mkr4 8184 073
Förvaltningsresultat, mkr2 3452 309
Resultat efter skatt, mkr-2 7212 563
Operativt kassaflöde, mkr2 3292 160
Belåningsgrad, %58,456,7
Räntetäckningsgrad, ggr3,04,7
Marknadsvärde fastigheter, mkr82 62484 879
Överskottsgrad, %74,774,0
Ekonomisk uthyrningsgrad, %97,897,9
Hyresduration, år9,59,6
Antal fastigheter, st488480
Uthyrningsbar yta, tkvm2 4582 400

Prenumerera på pressmeddelanden

*” anger obligatoriska fält

Hemsö i siffror

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Nyckeltalen nedan avser perioden januari – december 2023.

Fastigheter
488 st
Fastighetsvärde
82624 mkr
Uthyrningsbar yta
2458 tkvm
Hyresduration
9.5 år
Hyresintäkter
4818 mkr
Förvaltningsresultat
2345 mkr
 • Hållbara obligationer

  Hemsö emitterar sedan flera år obligationer under ett EMTN program. Som ett led i bolagets hållbarhetsarbete har ett ramverk utarbetats vilket möjliggör emittering av hållbara, gröna och sociala obligationer.

  Hemsös hållbara ramverk
 • En skog med björkträd en tidig höstmorgon i motljus

  Ansvarsfullt företagande

  Hemsös hållbarhetsarbete är integrerat i verksamheten och styrs både av externa ramverk och av interna policys och riktlinjer.

  Ramverk och riktlinjer
 • Medarbetare på Hemsö i Berlin, Tyskland sitter i ett mötesrum

  Uppförandekod och policyer

  Vår uppförandekod innehåller ett antal principer som beskriver hur vi som medarbetare på Hemsö förväntas agera i våra yrkesroller. Hemsö strävar efter att agera med största möjliga trovärdighet, ärlighet och öppenhet.

  Uppförandekod och policyer

IR kontakt