Hoppa till innehåll
Hem / Hållbarhet / Visselblåsning

Hjälp oss att göra rätt

Visselblåsning

Hemsö strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av verksamheten.

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer och affärsetik som finns beskrivna i vår uppförandekod. Hemsö har en intern uppförandekod samt en uppförandekod för leverantörer.

I första hand uppmanar vi dig att tala med närmaste chef på Hemsö eller HR om du misstänker allvarliga missförhållanden eller oegentligheter.  Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB.

 • WhistleB

  När kan du använda visselblåsartjänsten?

  Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en misstanke om något förhållande som inte är i linje med Hemsös värderingar och etiska principer och som allvarligt kan påverka bolagets organisation eller en människas liv eller hälsa.

  Lämna en anonym rapport
 • Styrdokument

  Uppförandekod

  Uppförandekoden beskriver hur vi i vårt dagliga arbete agerar utifrån våra värderingar, visioner, åtaganden och förväntningar samt ger vägledning för anställda och andra intressenter.

  Uppförandekod och policyer