Digitalisering

Hemsös vision är att stärka ryggraden i samhället. Idag omfattar den ryggraden även digital infrastruktur.

För Hemsö innebär digitaliseringen att vi i vår traditionella fastighetsförvaltning också tar ansvar för att våra fastigheter blir en plattform för digitalisering. Inte bara för oss själva. Utan också för våra hyresgäster och alla som vistas i byggnaderna. Vi kallar det den smarta fastigheten.

Nu ökar vi takten i digitaliseringen. Några av de digitala satsningar vi jobbar med just nu är; 

   - Bättre inomhusklimat med AI 

Digitalisering kräver samarbete 
I en komplex och sammankopplad digital värld krävs samarbete. Våra digitala satsningar täcker flera dimensioner; infrastruktur, data, tjänster och gränssnittet mot användarna - men också visioner och erfarenheter om hur vi i framtiden kan möta och tillvarata teknikens möjligheter. 

Från infrastruktur till välfärdsteknik 
Vi tar ansvar för plattformen för den välfärdsteknik som kan byggas in i fastigheten och samarbetar intensivt med både hyresgästernas verksamheter och de bästa teknik-  och tjänsteleverantörerna. Digitaliseringen av fastigheter rör alla nivåer - från infrastruktur för optimerad drift och underhåll, till nya lösningar för användar- och verksamhetsnytta. 

imageo98uw.png