Hoppa till innehåll
Hem / Hållbarhet
Pojke med förstoringsglas i naturskön miljö.

Hållbarhet

På Hemsö gör vi mer än bara utvecklar och förvaltar fastigheter. Vi skapar levande miljöer med människan i fokus. Vår vision är att stärka ryggraden i samhället, och det gör vi genom att tillhandahålla äldreboenden, skolor och vårdplatser i samhället.

Kronan, Luleå, vårdboende, Hemsö

Långsiktig samhällsutvecklare

På Hemsö vill vi minska avtrycket från vår verksamhet samtidigt som vi vill öka fastigheters långsiktighet. Därför bygger vi med omtanke, alltid med människan i fokus och agerar ansvarsfullt i alla led.

Vi vet att det finns negativa effekter på miljö och klimat när vi bygger och förvaltar dessa fastigheter. Byggbranschen står för en stor del av utsläppen i Europa och därför behöver branschen och vi genomgå en omställning.

Hållbarhetsmål och ambitioner

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Vi miljöcertifierar våra fastigheter och arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan och energianvändning. Vi bidrar till att utveckla ett samhälle som sätter mänskliga behov och välbefinnande i fokus.

Utvalda hållbarhetsmål och ambitioner:

 • All nyproduktion ska miljöcertifieras.
 • I jämförbart bestånd (Sverige) ska energibesparingen uppgå till minst tre procent per år.
 • Uppnå nettonoll-utsläpp i hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3) senast 2040.
 • Nollvision vad gäller olycksfall relaterade till våra fastigheter.
 • Engagemangsindex ska uppgå till minst 77 procent.
 • Nöjd-kund index ska uppgå till minst 75 av 100.
 • Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent i genomsnitt över en femårsperiod.

Hållbart ramverk

Hållbar finansiering

Hemsö var det första bolaget i Norden (2016) att emittera en hållbar obligation. Vi inkluderar förutom miljömässig hållbarhet även sociala hållbarhetsaspekter och investeringar i obligationerna.

Samhällsengagemang

Som fastighetsägare har vi en viktig roll i samhället. Genom samarbete med olika organisationer bidrar vi till ett mer inkluderande samhälle.

Tre dimensioner inom hållbarhet

 • Glada barn som leker i en naturskön miljö.

  Människan i fokus

  För Hemsö betyder social hållbarhet att bidra till att utveckla ett samhälle som sätter mänskliga behov och välbefinnande i fokus.

  Social hållbarhet
 • Flygbild tagen rakt ovanifrån på en granskog

  Bygga med omtanke

  Genom att bygga med omtanke där fastighetens livscykel alltid är i fokus säkerställer vi ett cirkulärt byggande.

  Miljö och klimat
 • En skog med björkträd en tidig höstmorgon i motljus

  Ansvarsfull i alla led

  Vi har ansvarsfullhet i vårt DNA. Det är ett av våra värdeord som guidar oss i att alltid agera rätt i alla led.

  Ansvarsfullt företagande

Kontakt

Karolina Brick, hållbarhetschef på Hemsö

Karolina Brick

Hållbarhetschef
08-501 171 40

Skicka e-post