Hoppa till innehåll
Hem / Investerare / Finansiell information / Flerårsöversikt och nyckeltal

Flerårsöversikt och nyckeltal

Reslutaträkning

Belopp mkr20232022202120202019
Fastighetsintäkter4 8594 0973 6393 2933 046
Fastighetskostnader-1 228-1 065-896-867-770
Driftnetto3 6313 0322 7422 4252 276
Central administration-196-183-156-158-135
Resultat från andelar joint venture-14821771-2
Rörelseresultat3 4212 9312 7642 2682 139
Räntenetto-1 154-613-486-500-419
Resultat efter räntenetto2 2672 3172 2781 7681 720
– varav Förvaltningsresultat2 3452 3092 1451 8101 760
Värdeförändring fastigheter-5 2875897 5872 4412 037
Värdeförändring finansiella instrument-225251209-72-25
Aktuell skatt-23-190-107-115-78
Uppskjuten skatt547-403-1 779-688-543
Årets resultat-2 7212 5638 1893 3333 111
Övrigt totalresultat418758-8887
Årets totalresultat-2 7172 7508 2473 2453 198
Ladda ner excel

Balansräkning

Belopp i mkr20232022202120202019
Förvaltningsfastigheter82 62484 87975 73762 24055 027
Nyttjanderätter988932759605582
Andelar i joint venture1 6361 6551 271698635
Derivat247161
Övriga tillgångar2 3911 2092 1641 4561 348
Likvida medel1 593526687891988
Summa tillgångar89 23189 44779 50865 19358 580
Eget kapital28 15630 02828 35020 08216 714
Uppskjuten skatteskuld5 9546 5576 0824 2703 600
Derivat187231211
Räntebärande skulder 50 82349 56742 49838 65235 542
Leasingskulder988932759605582
Ej räntebärande skulder3 1232 3631 8191 3531 296
Summa eget kapital och skulder89 23189 44779 50865 19357 945
Ladda ner excel

Nyckeltal

Finansiella nyckeltal20232022202120202019
Belåningsgrad, %58,456,754,36062,1
Räntetäckningsgrad, ggr3,04,85,74,55,1
Andel, säkerställd skuld, %1,20,00,00,00,0
Soliditet, %31,633,635,730,828,8
Genomsnittsränta, %2,31,81,11,21,3
Totalavkastning, %-1,94,515,88,58,7
Substansvärde, mkr34 14936 58634 46624 60820 525
Fastighetsrelaterade nyckeltal20232022202120202019
Marknadsvärde fastigheter, mkr82 62484 87975 73762 24055 027
Direktavkastning, %4,74,14,04,54,7
Överskottsgrad, %74,774,075,473,774,8
Ekonomisk uthyrningsgrad, %97,897,997,997,998,1
Marknadsvärde fastigheter, kr/kvm33 61935 37135 75931 04229 208
Antal fastigheter, st488480441392370
Uthyrningsbar yta, tkvm2 4582 4002 1182 0051 884
Ladda ner excel