Hoppa till innehåll
Hem / Investerare / Finansiell information / Flerårsöversikt och nyckeltal

Flerårsöversikt och nyckeltal

Reslutaträkning

Belopp mkr202220212020201920182017
Fastighetsintäkter4 0973 6393 2933 0462 6182 375
Fastighetskostnader-1 065-896-867-770-668-587
Driftnetto3 0322 7422 4252 2761 9501 788
Central administration-183-156-158-135-146-130
Resultat från andelar joint venture821771-2111
Rörelseresultat2 9312 7642 2682 1391 8151 659
Räntenetto-613-486-500-419-372-345
Resultat efter räntenetto2 3172 2781 7681 7201 4431 314
– varav Förvaltningsresultat2 3092 1451 8101 7601 4431 314
Värdeförändring fastigheter5897 5872 4412 0372 0601 682
Värdeförändring finansiella instrument251209-72-2591135
Aktuell skatt-190-107-115-78-36-63
Uppskjuten skatt-403-1 779-688-543-466-477
Årets resultat2 5638 1893 3333 1113 0922 591
Övrigt totalresultat18758-88872231
Årets totalresultat2 7508 2473 2453 1983 1142 622
Ladda ner excel

Balansräkning

Belopp i mkr20222021202020192018
Förvaltningsfastigheter84 87975 73762 24055 02746 236
Nyttjanderätter932759605582
Andelar i joint venture1 6551 271698635112
Derivat247161
Övriga tillgångar1 2092 1641 4561 348720
Kassa och bank526687891988450
Summa tillgångar89 44779 50865 19358 58047 406
Eget kapital30 02828 35020 08216 71413 199
Uppskjuten skatteskuld6 5576 0824 2703 6003 067
Derivat231211281
Räntebärande skulder 49 56742 49838 65235 54229 728
Leasingskulder932759605582
Ej räntebärande skulder2 3631 8191 3531 2961 131
Summa eget kapital och skulder89 44779 50865 19357 94547 406
Ladda ner excel

Nyckeltal

Finansiella nyckeltal20222021202020192018
Belåningsgrad,%56,754,36062,163,1
Räntetäckningsgrad, ggr4,85,74,55,14,9
Andel, Säkerställd skuld,%
Soliditet33,635,730,828,827,8
Genomsnittsränta, %1,81,11,21,31,3
Totalavkastning, %4,515,88,58,79,7
Substansvärde, mkr36 58634 46624 60820 52516 547
Fastighetsrelaterade nyckeltal20222021202020192018
Marknadsvärde fastigheter, mkr84 87975 73762 24055 02746 236
Direktavkastning, %4,14,04,54,74,9
Överskottsgrad, %74,075,473,774,874,5
Ekonomisk uthyrningsgrad, %97,997,997,998,198,3
Marknadsvärde fastigheter, kr/kvm35 37135 75931 04229 20826 695
Antal fastigheter, st480441392370365
Uthyrningsbar yta, tkvm2 4002 1182 0051 8841 732
Ladda ner excel