Fakturering

Här hittar du som leverantör information och instruktioner om fakturering. Något vi särskilt uppmuntrar är att skicka elektroniska fakturor till oss. Här finns också en bolagslista samt nyttiga kontaktuppgifter för dig som leverantör.

Hemsö bearbetar alla leverantörsfakturor elektroniskt vilket innebär att pappersfakturor skannas. Pappersfakturor skickas till vår gemensamma faktureringsadress:

”Bolagets namn”
PG1098
737 84 Fagersta

Varje faktura ska märkas med fastighetsnummer vid Er referens. Vid projekt anges även det fyr- eller sexsiffriga projektnumret:

Exempel:
Er referens: 25423

Exempel vid projekt: 
Er referens: 101340

Information om märkningen på fakturan uppges av beställaren.

Fakturor avseende moderbolaget Hemsö Fastighets AB

Varje faktura ska märkas med beställarens namn:

Exempel:
Er referens: Anders Andersson

Fakturor som ej uppfyller ovanstående krav, till exempel felaktigt angiven referens eller referens angiven på annat ställe än under ”Er referens” kan inte tas emot i vårt fakturasystem och återsänds därför till leverantören.

Fakturor med felaktig referens kommer att returneras till leverantören och betraktas som bestriden.

I de fall en faktura returneras på grund av felaktig referens emotses ej någon påminnelse eller inkassokrav.

 ________________________________________________________________

E-faktura

Vi uppmanar dig som leverantör att se över dina möjligheter att skicka elektroniska fakturor.

Du som idag inte har möjlighet att skicka fakturor elektroniskt kan kostnadsfritt logga in på Hemsös Web portal och registrera dina fakturor så kan vi erhålla dem i e-faktura format.

Börja skicka e-fakturor till Hemsö

Har du några frågor?

Frågor kring programvara och teknik besvaras av:
Pagero säljcenter, Ange projektkod: HEM43051
Tel 031-730 88 30

Övriga frågor:
Leverantörsreskontra Hemsö
Tel 08-501 171 00
e-post: leverantorsreskontra@hemso.se

 _________________________________________________________________

Fakturering via e-post

Det går även bra att skicka fakturor via e-post där fakturan bifogas som en separat fil i pdf-format. Bifogat finns en lista över våra bolag, organisationsnummer och e-postadress.

Bolagslista

Filändelsen på fakturadokumenten behöver vara i formatet pdf. Övriga filformat kastas, tex doc, xls, jpg och tif. Små eller stora bokstäver i filändelsen spelar ingen roll.