Hoppa till innehåll
Hem / Om oss / Strategi och värdeskapande / Vår historia

Vår historia

Hemsös inriktning har sedan starten varit att äga och förvalta fastigheter där offentliga aktörer som stat, kommun och region är hyresgäster ­och huvudmän för de verksamheter som bedrivs i lokalerna.

Milstolpar i Hemsös historia

2009

Hemsö blir ett självständigt bolag som Tredje AP-fonden äger till 50 procent.

2011

Hemsö gör sitt första förvärv i Tyskland 2011 och tillträder 17 fastigheter. Första utvecklingsprojektet i egen regi färdigställs med en nybyggnation av en gymnasieskola i Upplands Väsby för 800 elever.

2012

Hemsö etablerar ett kontor i Tyskland. Tredje AP-fonden köper resterande 50 procent av aktierna i Hemsö. Genom affären blir Hemsö till 100 procent ägt av Tredje AP-fonden.

2013

Hemsö initierar sitt första obligationsprogram som en del i att säkerställa en än mer stabil finansiering. Bolaget tar även steget in i Finland genom förvärv av Åbo yrkeshögskola. Tredje AP-fonden bildar tillsammans med AB Sagax bolaget Hemsö Intressenter som förvärvar 30 procent av Hemsö. Första grundskolan färdigställs, Harvestadsskolan i Linköping för 350 elever. Polishuset i Umeå invigs.

2014

Etablerar kontor i Helsingfors, Finland.

2015

Hemsö väljer att lyfta in hållbarhet som en del av affärsmodellen. Bolaget erhåller kreditrating A- från Standard & Poor’s.

2016

Hemsö emitterar Nordens första hållbara obligation och etablerar ett europeiskt obligationsprogram.

2018

Hemsö genomför sin första nybyggnation i Tyskland av en högstadie- och gymnasieskola i egen regi för 1 000 elever i Zossen, utanför Berlin.

2019

Hemsö genomför sin första nyproduktion av två nya räddningsstationer i Uleåborg, Finland, samt ett nytt äldreboende i egen regi i Tyskland.

2020

Hemsö byggstartar Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende i Tyresö med Stiftelsen Stora Sköndal som hyresgäst. Bolaget erhåller det långsiktiga kreditbetyget ”A” med stabila utsikter av Fitch Ratings. Hemsö tecknar avtal om den första grundskolan i Helsingfors med en privat hyresvärd och Helsingfors stad som hyresgäst.

2021

Hemsö och Tagebad bildar Hemtag Fastigheter AB, som ägs till hälften vardera, för att utveckla, äga och förvalta bad- och friskvårdsanläggningar. Fitch uppgraderar Hemsös kreditbetyg till A+ med stabila utsikter. Hemsö tecknar förvärvsavtal om fastigheten Lilla Tensta 1, som omfattar byggnaderna Tensta gymnasium och Tensta Träff. Sweden Green Building Council (SGBC) utser Hemsö som vinnare av Årets NollCO2-projekt för äldre- och korttidsboendet Sköndalsvillan i Tyresö samt Årets Breeam-In-Use-byggnad för Torp vårdcentral i Lerum.

2022

Hemsö erhåller markanvisning av Stockholms stad för utveckling av en idrottsanläggning i Bromma i Stockholm. Den nya anläggningen kommer att rymma Sveriges första specialanpassade isbana för konståkning. Hemsö förvärvar tre social- och hälsovårdsfastigheter i Tammerfors i Finland samt Kymmenedalens psykiatriska sjukhus i Kouvola av Kymsote (samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen). Hemsö förvärvar ett äldreboende i Chemnitz samt två äldreboenden i delstaten Bayern i Tyskland.

2023

Kerstin Hessius valdes till ny ordförande vid Hemsös årsstämma 2023. Kerstin Hessius har varit styrelseledamot i Hemsö sedan 2009. The Council of Europe Development Bank (CEB), en multilateral utvecklingsbank med ett exklusivt socialt mandat, beviljade ett åttaårigt icke säkerställt lån om 22,2 miljoner euro till Hemsös projekt Campus Tensta. Hemsö tilldelades ett hyresavtal av Helsingfors stad i en offentlig upphandling. Staden kommer att hyra lokaler för två gymnasieskolor med konstinriktning i Helsingfors. Hemsös ägare beslutade att tillföra totalt 2 miljarder kronor i eget kapital för att stärka kapitalstrukturen och finansiera Hemsös investeringar i nya hållbara skolor och äldreboenden. Hemsö ingick ett 15-årigt hyresavtal med Polismyndigheten för ett nytt polishus i Borlänge.

Vårt erbjudande

I ett väl fungerande samhälle finns utvecklande skolmiljöer, säkra lokaler för rättsväsende samt trygga äldreboenden och vårdplatser.

 • En morfar spelar spel med sitt barnbarn i sitt ombonade rum på ett äldreboendet.

  Samhällsfastigheter

  Det man gör ofta blir man också bra på. Hemsös kärnverksamhet är att utveckla och förvalta samhällsfastigheter.

  Läs mer
 • En man sitter och läser på äldreboendet Sköndalsvillans vackra och blomstrande oas och takterrass i Tyresö

  Projektutveckling

  Hemsö utvecklar kontinuerligt samhällsfastigheter. Det ger oss bred kunskap och erfarenhet av att driva utvecklingen av moderna, hållbara och verksamhetsanpassade lokaler.

  Läs mer
 • Hyresgäst hos Hemsö

  Vi har mycket god kunskap om de verksamheter som bedrivs i våra lokaler och vet vilka specifika krav som ställs för att skapa bäst förutsättningar.

  Läs mer
Läs mer om vårt erbjudande