Vår historia

Hemsös inriktning har sedan starten varit att äga och förvalta fastigheter där offentliga aktörer som stat, kommun och region är hyresgäster ­och huvudmän för de verksamheter som bedrivs i lokalerna.

Milstolpar i Hemsös historia

2009
Hemsö blir ett självständigt bolag som Tredje AP-fonden äger till 50 procent. 

 

elderly_woman.jpg

2011
Hemsö gör sitt första förvärv i Tyskland 2011 och tillträder 17 fastigheter. Första utvecklingsprojektet i egen regi färdigställs med en nybyggnation av en gymnasieskola i Upplands Väsby för 800 elever.

 

 

2012 
Hemsö etablerar ett kontor i Tyskland. Tredje AP-fonden köper resterande 50 procent av aktierna i Hemsö. Genom affären blir Hemsö till 100 procent ägt av Tredje AP-fonden.

2013
Hemsö initierar sitt första obligationsprogram som en del i att säkerställa en än mer stabil finansiering. Bolaget tar även steget in i Finland genom förvärv av Åbo yrkeshögskola. Tredje AP-fonden bildar tillsammans med AB Sagax bolaget Hemsö Intressenter som förvärvar 30 procent av Hemsö. Första grundskolan färdigställs, Harvestadsskolan i Linköping för 350 elever. Polishuset i Umeå invigs.

 

Finland_office.jpg
2014 
Etablerar kontor i Helsingfors, Finland.

2015 
Hemsö väljer att lyfta in hållbarhet som en del av affärsmodellen. Bolaget erhåller kreditrating A- från Standard & Poor’s.

2016
Hemsö emitterar Nordens första hållbara obligation och etablerar ett europeiskt obligationsprogram.

 

Utbildning.jpg

2018
Hemsö genomför sin första nybyggnation i Tyskland av en högstadie- och gymnasieskola i egen regi för 1 000 elever i Zossen, utanför Berlin.

 

 

 

2019
Hemsö genomför sin första nyproduktion av två nya räddningsstationer i Uleåborg, Finland, samt ett nytt äldreboende i egen regi i Tyskland.

2020
Hemsö byggstartar Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende i Tyresö med Stiftelsen Stora Sköndal som hyresgäst. Bolaget erhåller det långsiktiga kreditbetyget ”A” med stabila utsikter av Fitch Ratings. Hemsö tecknar avtal om den första grundskolan i Helsingfors med en privat hyresvärd och Helsingfors stad som hyresgäst.