Vår historia

Hemsös verksamhet startade 2001 inom Kungsleden då de första samhällsfastigheterna förvärvades. Idag förvaltar Hemsö ett bestånd på över 300 fastigheter i Sverige, Tyskland och Finland.

Hemsös inriktning har sedan starten varit att äga och förvalta fastigheter där offentliga aktörer som stat, kommun och landsting är hyresgäster ­och huvudmän för de verksamheter som bedrivs i lokalerna.

Milstolpar i Hemsös historia

2009 blir Hemsö ett självständigt bolag från att ha varit en del av Kungsleden. Ägare är till lika delar Tredje AP-fonden och Kungsleden.

2011 tillträder Hemsö 17 fastigheter i Tyskland och vårt bestånd i Tyskland ökar.

2012 etablerar Hemsö ett kontor i Tyskland. Tredje AP-fonden förvärvar 100 procent av Hemsö.

2013 initierar Hemsö sitt första obligationsprogram som en del i att säkerställa en än mer stabil finansiering. Bolaget tar även steget in i Finland genom ett förvärv av Åbo yrkeshögskola. Tredje AP-fonden bildar tillsammans med AB Sagax bolaget Hemsö intressenter som förvärvar 30 procent av Hemsö.

2014 genomför Hemsö ett antal strategiska förvärv och försäljningar vilket bidrar till en mer koncentrerad fastighetsportfölj. Hemsö initierar en rad projektutvecklingsprojekt i framförallt Sverige. Kontor etableras i Finland.

2015 bildar Hemsö tillsammans med SveaNor projektutvecklingsbolaget Vitartes för att ytterligare kunna fokusera på utveckling av fastigheter för Life Science. Hemsö väljer att lyfta in hållbarhet som en del i affärsmodellen. Bolaget erhåller rating A- från Standard&Poor's.