Vår historia

Hemsös inriktning har sedan starten varit att äga och förvalta fastigheter där offentliga aktörer som stat, kommun och region är hyresgäster ­och huvudmän för de verksamheter som bedrivs i lokalerna.

Milstolpar i Hemsös historia

2009
Hemsö blir ett självständigt bolag som Tredje AP-fonden äger till 50 procent. 

 

elderly_woman.jpg

2011
Hemsö gör sitt första förvärv i Tyskland 2011 och tillträder 17 fastigheter. Första utvecklingsprojektet i egen regi färdigställs med en nybyggnation av en gymnasieskola i Upplands Väsby för 800 elever.

 

 

2012 
Hemsö etablerar ett kontor i Tyskland. Tredje AP-fonden köper resterande 50 procent av aktierna i Hemsö. Genom affären blir Hemsö till 100 procent ägt av Tredje AP-fonden.

2013
Hemsö initierar sitt första obligationsprogram som en del i att säkerställa en än mer stabil finansiering. Bolaget tar även steget in i Finland genom förvärv av Åbo yrkeshögskola. Tredje AP-fonden bildar tillsammans med AB Sagax bolaget Hemsö Intressenter som förvärvar 30 procent av Hemsö. Första grundskolan färdigställs, Harvestadsskolan i Linköping för 350 elever. Polishuset i Umeå invigs.

 

Finland_office.jpg
2014 
Etablerar kontor i Helsingfors, Finland.

2015 
Hemsö väljer att lyfta in hållbarhet som en del av affärsmodellen. Bolaget erhåller kreditrating A- från Standard & Poor’s.

2016
Hemsö emitterar Nordens första hållbara obligation och etablerar ett europeiskt obligationsprogram.

 

Utbildning.jpg

2018
Hemsö genomför sin första nybyggnation i Tyskland av en högstadie- och gymnasieskola i egen regi för 1 000 elever i Zossen, utanför Berlin.

 

 

 

2019
Hemsö genomför sin första nyproduktion av två nya räddningsstationer i Uleåborg, Finland, samt ett nytt äldreboende i egen regi i Tyskland.

2020
Hemsö byggstartar Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende i Tyresö med Stiftelsen Stora Sköndal som hyresgäst. Bolaget erhåller det långsiktiga kreditbetyget ”A” med stabila utsikter av Fitch Ratings. Hemsö tecknar avtal om den första grundskolan i Helsingfors med en privat hyresvärd och Helsingfors stad som hyresgäst.

2021
Hemsö och Tagebad bildar Hemtag Fastigheter AB, som
ägs till hälften vardera, för att utveckla, äga och förvalta bad- och friskvårdsanläggningar. Fitch uppgraderar Hemsös kreditbetyg till A+ med stabila utsikter. Hemsö tecknar förvärvsavtal om fastigheten Lilla Tensta 1, som omfattar
byggnaderna Tensta gymnasium och Tensta Träff. Sweden Green Building Council (SGBC) utser Hemsö som vinnare av Årets NollCO2-projekt för äldre- och korttidsboendet Sköndalsvillan i Tyresö samt Årets Breeam-In-Use-byggnad för Torp vårdcentral i Lerum.

2022
Hemsö erhåller markanvisning av Stockholms stad för utveckling av en idrottsanläggning i Bromma i Stockholm. Den nya anläggningen kommer att rymma Sveriges första specialanpassade isbana för konståkning. Hemsö förvärvar tre social- och hälsovårdsfastigheter i Tammerfors i Finland samt Kymmenedalens psykiatriska sjukhus i Kouvola av Kymsote (samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen). Hemsö förvärvar ett äldreboende i Chemnitz samt två äldreboenden i delstaten Bayern i Tyskland.