Hemsö - Gebäudeschild

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Bästa fastighetsvärden för samhällsservice

Vår vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Det innebär att Hemsö ska skapa mervärde för sina kunder och vara den självklara fastighetspartnern för stat, kommun, landsting och privata operatörer.

Fastighetsbeståndet består av 353 samhällsfastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde på 42,6 miljarder kronor. Fastigheterna finns i Sverige, Finland och Tyskland. I Sverige är hyresgästerna till största delen stat, landsting, kommuner och privata företag. I Finland är hyresgästerna kommuner och privata företag. Hyresgästerna i Tyskland är större privata operatörer av äldreboenden.

Genom vår storlek och stora geografiska närvaro har vi de bästa förutsättningarna att tillgodose våra hyresgästers förändrade behov över tiden.  

Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av AB Sagax till 15 procent, direkt och indirekt.

 

Definition samhällsfastigheter: Fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter. Internationellt brukar man referera till social infrastruktur.