Hoppa till innehåll
Hem / Om oss
Tre glada tjejkompisar

Om Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Vi stärker ryggraden i samhället

Hemsös affärsidé är att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Vår vision är att stärka ryggraden i samhället och vårt fokus är på människorna som vistas på våra fastigheter. Genom att möta det växande behovet av social infrastruktur bidrar Hemsö till en viktig del av samhället och skapar hållbar tillväxt för svenska pensioner genom vår majoritetsägare Tredje AP-fonden.

Cyklister som passerar en av Hemsös fastigheter i Helsingfors

Vi kan samhällsfastigheter

Hemsös fastighetsbestånd är idag fördelat på marknaderna Sverige, Tyskland och Finland där Sverige står för den största delen av portföljen. Hyresgästerna utgörs till största del av stat, kommun, och region, men även av privata företag med skattefinansierad verksamhet.

Samhällsfastigheter används till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassade för samhällsservice. Internationellt brukar man referera till social infrastruktur.

En liten flicka lägger sin hand mot ett fönster, på insidan gör hennes far- eller morföräldrar samma sak

Stabilitet och trygghet

Tack vare våra ägare har vi möjlighet att växa och tillgodose våra kunders ändrade behov oavsett konjunktur. Låg verksamhetsrisk och finansiell stabilitet innebär trygghet för våra hyresgäster.

Hemsös uppgift att utveckla, äga och förvalta samhällsfastigheter med fokus att skapa moderna och funktionella lokaler som möter samhällets behov, Vår finansiella styrka och långsiktighet är grunden för detta. Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att erbjuda trygga, effektiva och hållbara fastigheter för våra hyresgäster.

Fastighetsbestånd

Hemsö förvaltar ett fastighetsbestånd med samhällsfastigheter som kännetecknas av god kvalitet, långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Nyckeltal per den 31 mars 2024.

Fastigheter
487 st
Fastighetsvärde
84.2 mdkr
Äldreboende
241 st
Utbildning
154 st
Vård
63 st
Rättsväsende
29 st
Läs mer om våra fastighetskategorier
 • Glada barn som leker i en naturskön miljö.

  Strategi och värdeskapande

  Hemsös strategi är att äga samhällsfastigheter med långa hyresavtal och med övervägande del offentliga hyresgäster. Affärsmodellen ska generera en långsiktigt stabil avkastning.

  Hemsös affärsmodell
 • Jobba hos oss

  Medarbetarna är vår framgångsfaktor. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för nya medarbetare och samtidigt sträva efter att våra nuvarande medarbetare stannar och utvecklas.

  Karriär på Hemsö
 • En person som skriver på en laptop

  Digitalisering

  För Hemsö innebär digitaliseringen att vi i vår traditionella fastighetsförvaltning också tar ansvar för att våra fastigheter blir en plattform för digitalisering. Inte bara för oss själva. Utan också för våra hyresgäster och alla som vistas i byggnaderna.

  Den smarta fastigheten

Års- och hållbarhetsredovisning

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning. Här finns samtliga rapporter tillgängliga för nedladdning.

Finansiella rapporter

Vårt erbjudande

I ett väl fungerande samhälle finns utvecklande skolmiljöer, säkra lokaler för rättsväsende samt trygga äldreboenden och vårdplatser.

 • En morfar spelar spel med sitt barnbarn i sitt ombonade rum på ett äldreboendet.

  Samhällsfastigheter

  Det man gör ofta blir man också bra på. Hemsös kärnverksamhet är att utveckla och förvalta samhällsfastigheter.

  Läs mer
 • En man sitter och läser på äldreboendet Sköndalsvillans vackra och blomstrande oas och takterrass i Tyresö

  Projektutveckling

  Hemsö utvecklar kontinuerligt samhällsfastigheter. Det ger oss bred kunskap och erfarenhet av att driva utvecklingen av moderna, hållbara och verksamhetsanpassade lokaler.

  Läs mer
 • Hyresgäst hos Hemsö

  Vi har mycket god kunskap om de verksamheter som bedrivs i våra lokaler och vet vilka specifika krav som ställs för att skapa bäst förutsättningar.

  Läs mer
Läs mer om vårt erbjudande