Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.
Läs mer om Hemsö

En skolgård att längta till

Hemsö satsar 30 miljoner i projektet Skolgårdslyftet. Syftet är att förbättra och utveckla utemiljön på alla våra skolor med fokus på barn och unga.
Läs mer

Belsam Djehiche, Löneadministratör i Stockholm

Mitt fokus ligger på att, tillsammans med HR-gruppen, underlätta för mina kollegor när det gäller alla medarbetarfrågor så att de trivs och mår bra på Hemsö.

Läs mer

Kommande händelser

Bokslutskommuniké 2020

Årsredovisning 2020

Delårsrapport januari - mars 2021

Årsstämma