Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.
Läs mer om Hemsö

Ny skola och äldreboende i Göteborg

Verksamheterna kombineras i en och samma byggnad där skolan omfattar årskurs F-6 för 400 elever och äldreboendet 100 platser.
Läs mer

En skolgård att längta till

Hemsö satsar 30 miljoner i projektet Skolgårdslyftet. Syftet är att förbättra och utveckla utemiljön på alla våra skolor med fokus på barn och unga.
Läs mer

Faunan - pilotprojekt för NollCO₂

För att bidra till en klimatneutral samhällsbyggnadssektor i Sverige har SGBC (Sweden Green Building Council) tagit fram certifieringen NollCO₂. Hemsös projekt är ett av sex pilotprojekt som testar certifieringen.
Läs mer

Ebba, ny på Business Control!

Att jobba med fastigheter på Hemsö var ett givet val.

Läs mer

Kommande händelser

Delårsrapport januari - september 2020