Faunan - pilotprojekt för NollCO₂

För att bidra till en klimatneutral samhällsbyggnadssektor i Sverige har SGBC (Sweden Green Building Council) tagit fram certifieringen NollCO₂. Hemsös projekt är ett av sex pilotprojekt som testar certifieringen.
Läs mer

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.
Läs mer om Hemsö

Hemsö bygger ny högstadieskola i Solna

Ambitionen är att den nya skolan ska Svanenmärkas och blir därmed den första Svanenmärkta skolan i Stockholmsregionen.
Läs mer

En skolgård att längta till

Hemsö satsar 30 miljoner i projektet Skolgårdslyftet. Syftet är att förbättra och utveckla utemiljön på alla våra skolor med fokus på barn och unga.
Läs mer

Ebba, ny på Business Control!

Att jobba med fastigheter på Hemsö var ett givet val.

Läs mer

Kommande händelser

Halvårsrapport januari - juni 2020

Delårsrapport januari - september 2020