Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2019

- Hemsös affärsmodell med låg risk och de styrkor vi byggt inom bolaget blir tydliga i ett tuffare marknadsläge. Vår strategi står fast och nu är det viktigt att fortsätta med verksamheten som vanligt för att stötta den offentliga sektorn.
Läs mer

Hur Hemsö hanterar Covid-19

På Hemsö gör vi allt vi kan för att minska smittspridningen och vi tar Covid-19 (coronaviruset) på största allvar. Vi följer utvecklingen och de beslut och rekommendationer som meddelas från regeringen och myndigheterna.
Läs mer

Hemsö bygger ny högstadieskola i Solna

Ambitionen är att den nya skolan ska Svanenmärkas och blir därmed den första Svanenmärkta skolan i Stockholmsregionen.
Läs mer

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.
Läs mer om Hemsö

Hemsö lanserar Ljuslyftet - För framtidens talanger

Hemsö satsar drygt en miljon i ett pilotprojekt inom digitalisering och ljusmiljöer på Raoul Wallenbergskolan (RWS) i Järvastaden, Solna.
LÄS MER

En skolgård att längta till

Hemsö satsar 30 miljoner i projektet Skolgårdslyftet. Syftet är att förbättra och utveckla utemiljön på alla våra skolor med fokus på barn och unga.
Läs mer

Ebba, ny på Business Control!

Att jobba med fastigheter på Hemsö var ett givet val.

Läs mer

Kommande händelser

Delårsrapport januari - mars 2020

Årsstämma

Halvårsrapport januari - juni 2020

Delårsrapport januari - september 2020