Skola möter äldreboende!

Hemsö utvecklar ett unikt projekt i Göteborg med grundskola och äldreboende kombinerat i en och samma byggnad. Utformningen väntas ge positiva effekter genom att skapa möten mellan generationer.
Läs mer

En skolgård att längta till

Hemsö satsar 30 miljoner i projektet Skolgårdslyftet. Syftet är att förbättra och utveckla utemiljön på alla våra skolor med fokus på barn och unga.
Läs mer

Hur Hemsö hanterar Covid-19

På Hemsö gör vi allt vi kan för att minska smittspridningen. Vi följer utvecklingen och de beslut och rekommendationer som meddelas från regeringen och myndigheterna.
Läs mer

Hemsö utvecklar i Trelleborg

Den planerade nybyggnationen av ett kommunhus kombinerat med en hotell- och konferensanläggning i centrala Trelleborg börjar ta form.
Läs mer

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.
Läs mer om Hemsö

Ebba, ny på Business Control!

Att jobba med fastigheter på Hemsö var ett givet val.

Läs mer

Kommande händelser

Bokslutskommuniké 2020

Årsredovisning 2020

Delårsrapport januari - mars 2021

Årsstämma