Hyresgäst hos Hemsö – en bra affär för alla

Vi bidrar till en viktig del av samhället genom att möta behovet av samhällsfastigheter och skapa hållbar tillväxt för svenska pensionspengar genom vår största ägare Tredje AP-fonden.
Läs mer

Hemsö stärker ryggraden i samhället!

Vi gör det genom att utveckla, äga och förvalta samhällsfastigheter på ett hållbart sätt. Vårt fokus är människorna som bor, arbetar och vistas där.
Läs mer

Framtidens äldreboende

Tillsammans med personalen, de boende och deras anhöriga driver vi på Hemsö utvecklingen av framtidens äldreboende.
Läs mer här

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.
Läs mer om Hemsö

Kommande händelser

Bokslutskommuniké 2022

Årsredovisning 2022

Årsstämma

Delårsrapport januari - mars 2023