Hoppa till innehåll
Hem / Projekt / Sköndalsvillan

Sköndalsvillan

Klimatsmart äldreboende i Tyresö

Hemsö har utvecklat ett nytt äldreboende och korttidsboende i centrala Tyresö. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Stiftelsen Stora Sköndal. Sköndalsvillan är Sveriges första Noll CO2-certifierade äldreboende.

Hemsö har utvecklat ett nytt äldreboende och korttidsboende på egen mark nära Tyresö centrum. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 7 000 kvadratmeter och inkluderar även en mindre andel kommersiell yta.

Äldreboendet i Tyresö har 80 lägenheter och korttidsboendet har 12 lägenheter. Under byggnaden finns ett parkeringsgarage. De första hyresgästerna flyttade in i maj 2022.

Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende

Sköndalsvillan var ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering NollCO2 och är även certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Klimatpåverkan enligt NollCO2 handlar bland annat om växthusgasutsläpp från utvinning av råmaterial, transport och tillverkning samt växthusgasutsläpp orsakade av byggnadens energi- och vattenanvändning.

Certifieringen innebär att fastighetens totala klimatpåverkan i produktionsskedet ska minskas med minst 30 procent jämfört med traditionellt byggande. Den del av klimatskulden som kvarstår efter att klimatsmarta åtgärder är utförda behöver klimatkompenseras genom till exempel vindkraft, solcellsanläggningar, trädplantering och egna energiprojekt i det befintliga fastighetsbeståndet. Fastigheten kommer därmed att vara klimatneutral till år 2030.

Åtgärder i byggnationen

Efter tillämpning av kraven för NollCO2 valdes en hybridstomme mellan trä och betong.

Övriga åtgärder som har bidragit till ett lägre koldioxidavtryck är:

  • Klimatbetong (CO₂ -reducerad betong), återbrukat tegel och linoleumgolv som ersätter PVC.
  • Noggranna beräkningar för konstruktion vilket möjliggjorde mindre dimensioner och mindre materialåtgång
  • Ventilationskanaler uppbyggda av isolering i stället för metall
  • Återvunnen stenullsisolering med låg energiåtgång vid tillverkning
  • Alla maskiner på arbetsplatsen under byggnationen drevs av HVO diesel eller el
  • Nytt system för varmvattencirkulation som minskar energiförluster och vattenanvändning samt risken för legionella
  • Solceller på tak samt gröna tak

Se filmen om Sköndalsvillan:

Fakta om projektet

Plats:

Tyresö


Typ av objekt:

Äldreboende


Omfattning:

7 000 kvm, cirka 90 platser


Hyresgäst:

Stiftelsen Stora Sköndal


Entreprenör:

Oljibe


Projekttid:

2020-2022


Miljöcertifiering:

Miljöbyggnad Guld, NollCO2-certifiering

Kontakt

Johan Ekström

Projektchef

08-501 170 83 Skicka e-post