Hoppa till innehåll
Hem / Hållbarhet / Ansvarsfullt företagande / Uppförandekod och policyer

Uppförandekod och policyer

Vår uppförandekod innehåller ett antal principer som beskriver hur vi som medarbetare på Hemsö förväntas agera i våra yrkesroller. Uppförandekoden baseras på Hemsös värderingar; Närvarande, Ansvarstagande och Utvecklande samt FN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Antikorruption och affärsetik

Hemsö strävar efter att agera med största möjliga trovärdighet, ärlighet och öppenhet. Det betyder att vi ska agera på ett etiskt och professionellt sätt och möta alla människor med respekt. Vi ska upprätthålla långsiktiga relationer med företagets intressenter och upprätthålla hög affärsmoral i verksamheten.

Medarbetare på Hemsö i Berlin, Tyskland sitter i ett mötesrum

Hemsös uppförandekod

Vi värnar om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet. När vi har ett öppet klimat där vi som arbetar vågar diskutera, reagera och agera får vi också en arbetplats där vi trivs och mår bra.  Via uppförandekoden för leverantörer kravställs hur bolagets leverantörer ska agera.

Hemsös uppförandekod (pdf)
 • Visselblåsning

  Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande och oegentligheter.

  Till visseblåsartjänsten
 • Personuppgiftsbehandling

  Hemsö respekterar din personliga integritet och värnar om dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR.

  Läs mer

Mer om Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

 • Vision och affärsidé

  Hemsös vision är att stärka ryggraden i samhället. De fastigheter vi utvecklar och förvaltar har stor inverkan på samhället

  Läs mer
 • Bild på en öppen bok

  Vår historia

  Hemsös inriktning har sedan starten varit att äga och förvalta fastigheter där offentliga aktörer som stat, kommun och region är hyresgäster ­och huvudmän för de verksamheter som bedrivs i lokalerna.

  Läs mer
 • Vårt uppdrag och ägarbild

  Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Här kan du läsa mer om vårt uppdrag, våra ägare och vilka fastigheter vi äger.

  Läs mer
Om Hemsö