Strategi och värdeskapande

Hemsös strategi är att äga samhällsfastigheter med långa hyresavtal och med övervägande del offentliga hyresgäster. Affärsmodellen ska generera en långsiktigt stabil avkastning.

Det innebär att våra hyresgäster framförallt representeras av stat, region och kommun, men till viss del även privata aktörer. Värdet i Hemsö skapas genom kunskap om fastighets- och projektutveckling kombinerat med en långsiktig förvaltning och uthyrning.

Hemsös affärsmodell

Präglas av låg risk och långsiktigt stabil avkastning genom:

 • Stigande efterfrågan drivet av demografiska förändringar
 • Finansiellt stabila hyresgäster
 • Långa hyresavtal
 • Låga vakanser
 • Låg konjunkturkänslighet

Därför ska du välja Hemsö

Hemsös storlek, geografiska spridning och långa erfarenhet av samhällsfastigheter gör att vi kan tillgodose våra hyresgästers behov idag och i framtiden.

 • Som Sveriges största ägare av samhällsfastigheter driver vi utvecklingen i branschen.
 • Som ett långsiktigt fastighetsföretag med stabil ägare och goda finanser är vi en attraktiv hyresvärd och samarbetspartner för våra hyresgäster.
 • Med över tio års erfarenhet av förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter är vi trovärdiga i dialogen med kommuner och andra beslutsfattare.
 • Vi är rikstäckande med en lokal närvaro vilket gör att vi kan möta behov hos nationella såväl som lokala aktörer.
 • Vårt utbud av lokaler för samhällsservice växer kontinuerligt genom fastighetsutveckling och förvärv. Det ger våra hyresgäster möjlighet att finna nya lokaler utan att byta hyresvärd.
 • Vi har lång erfarenhet av projektutveckling och vi kan kontinuerligt erbjuda bättre kvalitet och ett mer kostnadseffektivt byggande. Kommuner gör kanske detta vart tionde år medan Hemsö gör det varje år.
 • Hemsös vinst går tillbaka till Sveriges pensionärer i och med Tredje AP-fondens ägande.

 

Värdeskapandemodell

Värdeskapandemodell_orange.png