Affärsmodell

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Lokalerna hyrs ut till verksamheter inom äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

Det innebär att våra hyresgäster framförallt representeras av stat, landsting och kommun, men till viss del även privata aktörer. Värdet i Hemsö skapas genom kunskap om fastighets- och projektutveckling kombinerat med en långsiktig förvaltning och uthyrning.