Hoppa till innehåll
Hem / Om oss / Strategi och värdeskapande
Glada barn som leker i en naturskön miljö.

Strategi och värdeskapande

Hemsös strategi är att äga samhällsfastigheter med långa hyresavtal och med övervägande del offentliga hyresgäster. Affärsmodellen ska generera en långsiktigt stabil avkastning.

Det innebär att våra hyresgäster framförallt representeras av stat, region och kommun, men till viss del även privata aktörer. Värdet i Hemsö skapas genom kunskap om fastighets- och projektutveckling kombinerat med en långsiktig förvaltning och uthyrning.

Affärsmodellen

Präglas av låg risk och långsiktigt stabil avkastning genom:

 • Stigande efterfrågan drivet av demografiska förändringar
 • Finansiellt stabila hyresgäster
 • Långa hyresavtal
 • Låga vakanser
 • Låg konjunkturkänslighet

Våra värderingar

Våra värderingar, närvarande, ansvarstagande och utvecklande, utgör grunden för all verksamhet på Hemsö.

 • Närvarande

  Vi är lokala och är nära våra kunder. Vi är lyhörda och eftersträvar i alla lägen en bra dialog. Vi är en pålitlig och närvarande samarbetspartner med hög tillgänglighet.

 • Ansvarstagande

  Vi tar ansvar för de fastigheter vi förvaltar och säkerställer trygghet genom stabil ekonomi och stabila ägare. Vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling och våra fastigheter är en del av samhällets infrastruktur.

 • Utvecklande

  Vi driver utvecklingen i branschen. Vi utvecklar erbjudanden och lokaler utifrån kundernas krav och önskemål.

Företagskultur och värderingar

Mer om Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

 • Vision och affärsidé

  Hemsös vision är att stärka ryggraden i samhället. De fastigheter vi utvecklar och förvaltar har stor inverkan på samhället

  Läs mer
 • Bild på en öppen bok

  Vår historia

  Hemsös inriktning har sedan starten varit att äga och förvalta fastigheter där offentliga aktörer som stat, kommun och region är hyresgäster ­och huvudmän för de verksamheter som bedrivs i lokalerna.

  Läs mer
 • Vårt uppdrag och ägarbild

  Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Här kan du läsa mer om vårt uppdrag, våra ägare och vilka fastigheter vi äger.

  Läs mer
Om Hemsö