Hoppa till innehåll
Hem / Investerare / Finansiering / Hemsös hållbara ramverk

Hemsös hållbara ramverk

Hemsö emitterar sedan flera år obligationer under ett EMTN program. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi utarbetat ett ramverk som möjliggör emittering av hållbara, gröna och sociala obligationer. Ramverket beskriver vilka fastigheter och projekt som kan finansieras med hållbara investeringar. SEB har agerat rådgivare till utformningen av de hållbara villkoren och i processen att etablera ett ramverk för hållbara obligationer.

Hållbara obligationer

Först i Norden

Hemsö har som första bolag i Norden emitterat en hållbar obligation. Första emission skedde fredagen den 27 maj 2016. Hållbara obligationer omfattar förutom miljömässig hållbarhet även sociala hållbarhetsaspekter och investeringar.

Kvalitetssäkring av Sustainalytics

För att säkerställa att ramverket uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet Sustainalytics granskat villkoren. Sustainalytics anser att Hemsös hållbarhetsarbete står sig väl i fastighetssektorn och att vi är väl positionerade för att emittera hållbara obligationer som inkluderar miljö- och sociala hållbarhetsaspekter. Läs hela utlåtandet nedan.

Emitterade obligationer

Hemsös hållbara obligationer är noterade på EURONEXT ESG Bond list – en samlingsplats av ESG-obligationer (gröna, hållbara, blå och hållbarhetsrelaterade obligationer) noterade på EURONEXT.

EMTNEmissionsårFörfalloårEmitterat beloppValutaRäntaSlutliga villkor
45:S20202025500MSEK3M*+0,53 %EMTN_slutliga-villkor-lan-45-S
46:G2020203055MEUR0,473 %EMTN_slutliga-villkor-lan-46-G
49:S20202025500MSEK1,288 %EMTN_slutliga-villkor-lan-49-S
49:T2:S20202025200MSEK1,288 %EMTN_slutliga-villkor-lan-49-T2-S
49:T3:S20202025150MSEK1,288 %EMTN_slutliga-villkor-lan-49-T3-S
55:S20202025300MSEK0,668 %EMTN_slutliga-villkor-lan-55-S
56:S20202025600MSEK3M*+0,58 %EMTN_slutliga-villkor-lan-56-S
61:S20212024370MSEK3M*+0,25 %EMTN_slutliga-villkor-lan-61-S
62:S20212024209MSEK0,36 %EMTN_slutliga-villkor-lan-62-S
70:S20222025150MSEK3M*+0,42 %EMTN_slutliga-villkor-lan-70-S
71:T2:S2022202425MSEK1,37 %EMTN_slutliga-villkor-lan-71-T2-S
71:T3:S20222024400MSEK1,37 %EMTN_slutliga-villkor-lan-71-T3-S
71:T4:S20222024150MSEK1,37 %EMTN_slutliga-villkor-lan-71-T4-S
72:T2:S20222024150MSEK3M*+0,5 %EMTN_slutliga-villkor-lan-72-T2-S
74:S20222027400MSEK3M*+0,95 %EMTN_slutliga-villkor-lan-74-S
75:S202220271 000MSEK3,285 %EMTN_slutliga-villkor-lan-75-S
76:S2022202910MEUR2,494 %EMTN_slutliga-villkor-lan-76-S
81:S20222025500MSEK4,433 %EMTN_slutliga-villkor-lan-81-S
82:S20232025250MSEK3,9 %EMTN_slutliga-villkor-lan-82-S
83:S20232026500MSEK3M*+0,9 %EMTN_slutliga-villkor-lan-83-S
85:G20232025375MSEK3M*+0,75 %EMTN_slutliga-villkor-lan-85-G
86:G20232025600MSEK4,333 %EMTN_slutliga-villkor-lan-86-G
87:G20232028200MSEK3M*+1,45 %EMTN_slutliga-villkor-lan-87-G
88:G20232025800MSEK2,56 %EMTN_slutliga-villkor-lan-88-G
89:G20232028250MSEK4,445%EMTN_slutliga-villkor-lan-89-G
89:G:T220232028300MSEK4,445%EMTN_slutliga-villkor-lan-89-G-T2
89:G:T320232028150MSEK4,445%EMTN_slutliga-villkor-lan-89-G-T3
90:G20232027300MSEK3M*+0,81%EMTN_slutliga-villkor-lan-90-G
90:T2:G20242027650MSEK3M*+0,81 %EMTN90SEKFRNGREEN-T2-650MSEK-270119</a
91:G20242029400MSEK3M*+1,17 %2024/01/EMTN91SEKFRNGREEN-400MSEK-290119
91:G:T220242029300MSEK3M*+1,17 %EMTN_slutliga-villkor-lan-91-G-T2
91:G:T320242029200MSEK3M*+1,17 %EMTN_slutliga-villkor-lan-91-G-T3
92:G20242029300MSEK3,715%EMTN_Slutliga_villkor_lan_92-G