Hoppa till innehåll
Hem / Karriär / Mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering

För oss är det viktigt att anställa människor med olika perspektiv och erfarenheter. Det bidrar till en bredare kunskapsbas inom bolaget och ett mer dynamiskt arbetsklimat. Variation vad gäller till exempel kön, ålder och bakgrund är viktig för Hemsös utveckling och konkurrenskraft.

Två medarbetare, en kvinna och en man sitter i ett konferensrum på Hemsös kontor i Stockholm.

En jämställd arbetsplats

Hemsö har nolltolerans mot trakasserier och ett tydligt förebyggande arbete. Vi mäter och följer regelbundet upp detta i bland annat medarbetarundersökningen.

Vi arbetar också aktivt för en jämställd arbetsplats, både vad gäller könsfördelning och lika lön för lika arbete. Att skapa ett arbetsklimat som genomsyras av mångfald är ett långsiktigt och omfattande arbete. Det handlar om att skapa förutsättningar för att ta tillvara alla medarbetares individuella förmågor och tillgångar, och även arbeta förebyggande mot diskriminering, mobbning och fördomar.

 • Medarbetare på Hemsö i Berlin, Tyskland sitter i ett mötesrum

  Uppförandekod

  Vår uppförandekod innehåller ett antal principer som beskriver hur vi som medarbetare på Hemsö förväntas agera i våra yrkesroller.

  Uppförandekod (pdf)
 • Medarbetare på Hems sitter och fikar och har trevligt tillsammans på Hemsös kontor i Malmö.

  Kultur och värderingar

  Viljan att utveckla samhället, oss själva och våra hyresgäster på ett hållbart sätt löper som en röd tråd genom Hemsös kultur.

  Läs mer
 • En kvinna i blåa tights och en blå tröja promenerar i grön och lummig natur med en vattenflaska i handen.

  Hälsa och balans

  Vi uppmuntrar till balans mellan arbete och fritid, möjlighet till träning och ett långsiktigt fokus på hälsa.

  Läs mer