Hoppa till innehåll
Hem / Om oss / Strategi och värdeskapande / Vårt uppdrag och ägarbild

Vårt uppdrag och ägarbild

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Här kan du läsa mer om vårt uppdrag, våra ägare och vilka fastigheter vi äger.

Äldre dam får besök av sitt barnbarn.

Kunskap om lokaler för samhällsservice

Hemsös uppgift är att utveckla, äga och förvalta verksamhetsanpassade lokaler för äldreomsorg, utbildning, rättsväsende och vård. Vi erbjuder flexibilitet och skapar miljöer där människor trivs. Med femton års erfarenhet av samhällsfastigheter har vi en god kunskap om de verksamheter som bedrivs i våra lokaler samt de specifika krav som ställs. Genom att förstå och tillgodose våra hyresgästers behov bygger vi ett ömsesidigt förtroende som utgör grunden för goda och långsiktiga kundrelationer.

Tredje AP-fonden

Våra ägare

Hemsö ägs till 85 procent av AP3 (statliga Tredje AP-fonden) och till 15 procent av Sagax. AP3 är en del av det svenska allmänna pensionssystemet och har till uppgift att förvalta och investera pensionspengarna för att säkerställa en god avkastning över tid. Sagax är ett svenskt fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter.

Sammanfattningsvis kan sägas att Hemsö ägs till stor del av svenska pensionsfonden AP3, vilka utgör en viktig del av det svenska pensionssystemet. Investeringar i samhällsfastigheter bidrar till att säkra pensionspengarnas avkastning och skapar stabilitet i pensionssystemet på lång sikt.

Det svenska pensionssystemet och AP3

Det svenska pensionssystemet är uppdelat i tre delar: den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det individuella pensionssparandet. Den allmänna pensionen är grundläggande och finansieras genom arbetsgivaravgifter och skatter. Tjänstepensionen är frivillig och baseras på anställdas avtal med sina arbetsgivare. Det individuella pensionssparandet är frivilligt och kan ske genom olika sparformer, såsom privata pensionsförsäkringar eller fondsparande.

AP3 är en av de fem pensionsfonderna som förvaltar den allmänna pensionens premiepensionsdel i Sverige. Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen där individer kan välja att placera en del av sina pensionspengar hos olika pensionsfonder för att få en avkastning på sina investeringar. AP3 är ett av de alternativ som individer kan välja att investera sina premiepensionspengar i.

Genom att investera i Hemsö får AP3 en ägarandel i ett företag som äger och förvaltar samhällsfastigheter som genererar stabila och långsiktiga intäkter. Avkastningen från Hemsö bidrar därmed till att stärka AP3:s portfölj och förbättra avkastningen på pensionspengarna.

På det sättet är Hemsö kopplad till det svenska pensionssystemet genom sin ägare AP3. Att investera i fastighetssektorn skapar möjligheter till långsiktig tillväxt och stabilitet för pensionsfonderna, vilket i slutändan gynnar pensionärerna och pensionssystemets hållbarhet.

Vårt erbjudande

I ett väl fungerande samhälle finns utvecklande skolmiljöer, säkra lokaler för rättsväsende samt trygga äldreboenden och vårdplatser.

 • En morfar spelar spel med sitt barnbarn i sitt ombonade rum på ett äldreboendet.

  Samhällsfastigheter

  Det man gör ofta blir man också bra på. Hemsös kärnverksamhet är att utveckla och förvalta samhällsfastigheter.

  Läs mer
 • En man sitter och läser på äldreboendet Sköndalsvillans vackra och blomstrande oas och takterrass i Tyresö

  Projektutveckling

  Hemsö utvecklar kontinuerligt samhällsfastigheter. Det ger oss bred kunskap och erfarenhet av att driva utvecklingen av moderna, hållbara och verksamhetsanpassade lokaler.

  Läs mer
 • Hyresgäst hos Hemsö

  Vi har mycket god kunskap om de verksamheter som bedrivs i våra lokaler och vet vilka specifika krav som ställs för att skapa bäst förutsättningar.

  Läs mer
Läs mer om vårt erbjudande