Hoppa till innehåll
Hem / Investerare / Bolagsstyrning / Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer

 • Kerstin Hessius

  Kerstin Hessius

  Född: 1958

  Styrelseordförande sedan 2023.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet:
  Civilekonom. Vd för Tredje AP-fonden, vd för Stockholmsbörsen, vice riksbankschef Sveriges Riksbank.

  Andra pågående uppdrag:
  Styrelseledamot Svenska Handelsbanken AB, Monterro Fund Management AB och Lumera AB.

  Innehav:
  Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 • Maria Björklund

  Maria Björklund

  Född: 1970

  Styrelseledamot sedan 2021. Medlem i revisionsutskottet.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet:
  Ekonomie magister, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Portföljförvaltare AMF alternativa investeringar, alternativa räntebärande, Portföljförvaltare Postens Pensionsstiftelse fastigheter, infrastruktur och private equity.

  Andra pågående uppdrag:
  Chef för alternativa investeringar på Tredje AP-fonden. Styrelseledamot Fastighets AB Regio, Trophi Fastighets AB, Polhem Infra AB, 4 to 1 Investments AB samt Hemsö Intressenter AB.

  Innehav:
  Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

 • Staffan Hansén

  Staffan Hansén

  Född: 1965

  Styrelseledamot sedan 2023. Medlem i hållbarhetsutskottet.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet:
  Politices licentiat. Vd för SPP Pension & Försäkring, vd för Storebrand Asset Management samt ansvarat för förvaltningen av Storebrandkoncernens livportföljer och ansvarat för räntehandel i Handelsbanken och Alfred Berg.

  Andra pågående uppdrag:
  Vd för Tredje AP-fonden. Styrelseledamot Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige AB, Vasakronan AB och Vasakronan Holding AB.

  Innehav:
  Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

 • David Mindus

  David Mindus

  Född: 1972

  Styrelseledamot sedan 2009. Medlem i revisionsutskottet.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet:
  Civilekonom. Ledande befattningar i fastighetsbolag sedan 2000.

  Andra pågående uppdrag:
  Vd och styrelseledamot AB Sagax (publ). Styrelseledamot i Söderport Holding AB, samtliga bolag i Mindustrikoncernen, Torslanda Property Investment AB och Nyfosa AB (publ). Styrelseordförande Hemsö Intressenter AB.

  Innehav:
  (David Mindus med bolag äger 19,6 procent av aktiekapitalet och 26,0 procent av rösterna i AB Sagax. AB Sagax äger 50 procent av aktierna i Hemsö Intressenter AB som i sin tur äger 30 procent av aktierna i Hemsö).

  Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

 • Johanna Skogestig

  Johanna Skogestig

  Född: 1974

  Styrelseledamot sedan 2022. Ordförande i hållbarhetsutskottet.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet:
  Civilingenjör. Verksam i flera fastighetsbolag i roller inom ramen för fastighetstransaktioner, bland annat som chef för fastighetsinvesteringar på AP-fastigheter, Sveafastigheter, Areim och Vasakronan AB.

  Andra pågående uppdrag:
  Vd för Vasakronan AB.

  Innehav:
  Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare

 • Johan Thorell

  Johan Thorell

  Född: 1970

  Styrelseledamot sedan 2013. Ordförande i revisionsutskottet och medlem i hållbarhetsutskottet.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet:
  Civilekonom. Verksam inom fastighetsbolag sedan 1997 samt anställningar hos HQ Fondkommission och E Öhman J:or Fondkommission.

  Andra pågående uppdrag:
  Vd och styrelseledamot Gryningskust Holding AB. Styrelseordförande i Kallebäck Property Invest AB och K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Styrelseledamot AB Sagax, Nicoccino Holding AB, Storskogen Group AB och Atrium Ljungberg AB.

  Innehav:
  Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive till Bolagets större aktieägare.

Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig upprättat ett beredande revisionsutskott. Revisionsutskottet har som uppgift att för styrelsens räkning löpande följa och utvärdera revisorernas arbete. Revisionsutskottet ska även bereda frågor avseende revisorsval och arvode, Bolagets redovisning och interna kontroll, riskhantering, extern revision och finansiell information.

Revisionsutskottet består av Johan Thorell (ordförande), David Mindus och Maria Björklund.

Hållbarhetsutskott

Styrelsen har inom sig även upprättat ett beredande hållbarhetsutskott. Hållbarhetsutskottet har som uppgift att för styrelsens räkning löpande följa och utvärdera hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsutskottet ska även bereda frågor avseende hållbarhet.

Hållbarhetsutskottet består av Johanna Skogestig (ordförande), Johan Thorell och Staffan Hansén.

Revisorer

Vid årsstämman 2022 valdes revisionsfirman KPMG till Hemsös revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Peter Dahllöf.

 • Peter Dahllöf

  Partner & Auktoriserad revisor
  KPMG i Sverige

  Peter Dahllöf är auktoriserad revisor och delägare i KPMG. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Peter har agerat huvudansvarig revisor för Hemsö sedan 2022. Bland hans övriga revisionsuppdrag finns Annehem, Eastnine, Ikano Bostad, K2A, Midstar Hotels och NP3.

   

 • KPMG

  Revisions- och rådgivningsbyrå

  KPMG erbjuder kvalificerade tjänster inom revision, skatt och affärsrådgivning.

  Läs mer på KPMGs webbplats