Hoppa till innehåll
Hem / Vårt erbjudande / Trygga och utvecklande miljöer
En äldre man med glasögon och hatt och tatuerad arm som tittar ut genom sitt fönster på äldreboendet.

Trygga och utvecklande miljöer

Hemsö utvecklar och förvaltar miljöer som ger förutsättningar för alla som vistas i våra lokaler att vara trygga, utvecklas och växa till sin fulla potential.

Miljöer med rätt förutsättningar

Den demografiska utvecklingen visar att vi blir både fler och äldre, därmed ökar också behovet av fastigheter för utbildning och äldreomsorg.

Utvecklande läromiljöer

Genom att skapa moderna, trygga och säkra skolor och förskolor, kan elever och personal fokusera på lärande och utveckling. Hemsö guidar sina kunder när det är dags att utveckla en modern skola där olika ytor kan samnyttjas, där skolgårdarna är trygga och energianvändningen optimerad. När en byggnad ska uppföras finns ofta många krav och önskemål från verksamhetsutövarna. I det arbetet är Hemsö en pålitlig partner.

Koncept

Skolgårdslyftet

Vi har utvecklat Skolgårdslyftet, ett koncept som syftar till att skapa trygga skolgårdar med plats för både lek och vila.

Hemsö har inventerat sitt bestånd av förskole- och skolgårdar och har under fem år gjort 50 skolgårdslyft. Forskning visar att en väl utformad skolgård gynnar barn och ungas inlärning och utveckling.

Välkomnande boendemiljöer

Ett tryggt och säkert äldreboende ska vara tillgängligt och välkomnande för både vårdtagare och personal. Det ska vara en plats där de äldre känner sig respekterade och trygga. Som fastighetsägare tar vi vårt ansvar för att våra byggnader är hållbara och håller god standard för människorna som vistas i dem.

En äldre dam med röda läppar och stora smycken som sitter framför en tapet med gröns ekläv med en bukett orange ranunkler intill.

Framtidens äldreboende

Viktigast för de allra äldsta på våra äldreboenden är en trygg vård och omsorg men också det lilla extra som sätter guldkant på vardagen. Tillsammans med personalen, de boende och deras anhöriga driver vi utvecklingen av framtidens äldreboende.

Hemsö genomför flera projekt inom digitalisering för att ytterligare förbättra miljön för våra hyresgäster, bland annat satsningen Internetlyftet som innebär snabb och robust internetuppkoppling i våra äldreboenden.

Möten mellan generationer

Hemsö tror mycket på generationshus som möjliggör möten mellan unga och gamla.

 • Vågen i Uppladns Väsby, förskola kombinerat med vård- och omsorgsboende i samma byggnad. Bilden visar en del av fasaden med ett träd på dess innergård i förgrunden

  Äldreboende och förskola i Upplands Väsby

  Hemsö har utvecklat ett nytt generationshus med förskola och vård- och omsorgsboende i området Fyrklövern i Upplands Väsby. Det nya generationshuset har plats för 80 barn och 80 äldre. Utformningen inbjuder till interaktion mellan barn och äldre, både invändigt och på gården finns mötesplatser för verksamheterna.

  Läs mer
 • En ung flicka med hästsvans håller en mycket glad, äldre och vithårig dam med glasögon, i handen

  Äldreboende och grundskola i Göteborg

  Hemsö har utvecklat ett unikt projekt med grundskola och äldreboende kombinerat i en och samma byggnad i området Sandarna i Göteborg. Samnyttjande av lokaler skapar möten mellan de boende på äldreboendet och eleverna på skolan.

  Läs mer
 • Hemsöäpplet

  Hemsöäpplet är ett verktyg som ger oss och våra hyresgäster ett holistiskt perspektiv och rätt förutsättningar för att skapa hållbara och kvalitativa skolor tillsammans.

  Läs mer
 • Två personers händer som håller i en liten bukett sommarblomster.

  Hemsöblomman

  Hemsöblomman kombinerar vår egen fastighetsexpertis med våra hyresgästers verksamhetskunskap och forskning kopplad till äldre och rum för omsorg.

  Läs mer
 • Hyresgäst hos Hemsö

  Det finns flera fördelar med att involvera en aktör som Hemsö i strategin. Genom att hyra av oss frigörs också kapital i en kommun, pengar som kommunen kan använda till andra behov.

  Läs mer
 • Om oss

  Vill du veta mer om Hemsö?

  Hemsös affärsidé är att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Vår vision är att stärka ryggraden i samhället och vi utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på människorna som vistas där.

  Om oss
 • Kontakt

  Vill du komma i kontakt med oss?

  Här hittar du kontaktuppgifter och adresser till våra kontor och kontaktpersoner på Hemsö. Välkommen att höra av dig!

  Kontakta oss