Hoppa till innehåll

Rating

Hemsö har kreditbetyg AA- med stabila utsikter samt det kortsiktiga kreditbetyget F1+ från kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings. Från Standard & Poor’s har Hemsö långfristig A- rating, med stabil utsikt, samt en kortfristig A-2/K1-rating.

 • Risker och riskhantering

  Hemsös verksamhet påverkas av ett antal riskfaktorer som övergripande kan delas in i strategiska, operativa och finansiella risker.

  Läs mer
 • Flerårsöversikt och nyckeltal

  Hemsös resultaträkning, balansräkning och nyckeltal.

  Läs mer
 • Finansiella rapporter

  Hemsös delårsrapporter och årsredovisningar i PDF-format

  Läs mer