Hoppa till innehåll
Hem / Vårt erbjudande / Trygga och utvecklande miljöer / I skolan – Hemsöäpplet

Hemsöäpplet

Vår övertygelse är att det inte finns en lösning som passar alla. Därför arbetar vi nära skolpersonal och elever för att på bästa sätt möta varje enskild skolas behov, möjligheter och utmaningar.

Hållbara och kvalitativa skolor

Hemsöäpplet är ett verktyg som ger oss och våra hyresgäster ett holistiskt perspektiv för att skapa hållbara och kvalitativa skolor. Verktyget kombinerar vår egen fastighetsexpertis med våra hyresgästers verksamhetskunskap och forskning om läromiljöer.

Äpplets klyftor beskriver viktiga dimensioner för en bra skola. Till exempel trygghet för elever samt hur lokalerna stöttar inlärning och ökad samverkan.

Hur vi arbetar med verktyget

Tillsammans med elever, personal och rektorer utvärderar vi kontinuerligt våra skolor. De idéer och tankar vi fångar upp tar vi med oss in i underhållsarbetet på respektive skola.

Hemsöäpplet fungerar som stöd och inspiration, från tidiga dialoger i nyproduktion till vidareutveckling av befintliga skolor. Verktyget utvecklas löpande genom systematisk överföring av kunskap och erfarenheter. På så sätt bygger vi även vidare på vår kunskapsbank.

 • Om oss

  Vill du veta mer om Hemsö?

  Hemsös affärsidé är att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Vår vision är att stärka ryggraden i samhället och vi utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på människorna som vistas där.

  Om oss
 • Kontakt

  Vill du komma i kontakt med oss?

  Här hittar du kontaktuppgifter och adresser till våra kontor och kontaktpersoner på Hemsö. Välkommen att höra av dig!

  Kontakta oss