Internetlyftet

Internetlyftet är Hemsös satsning på att framtidssäkra våra äldreboenden med snabb och robust internetuppkoppling i fastigheterna. 

I vår research kring Framtidens äldreboende har vi identifierat ett glapp när det gäller den digitala infrastrukturen på svenska boenden. 

Internet med höghastighet 
I första steget installerar Hemsö infrastruktur för höghastighetsinternet med fiber, wi-fi och 5G i tio av våra befintliga äldreboenden i Sverige. Ambitionen är att på sikt erbjuda Internetlyftet i Hemsös samtliga äldreboenden. 

Nytta för hela samhället 

En robust internetuppkoppling i samhällsfastigheter gynnar;  

  • Boende och besökare genom tillgång till snabbt internet i sina rum och lägenheter 
  • Vårdgivare, som enkelt och säkert kan införa moderna och effektiva välfärdstjänster, som andningssensorer, nattkameror eller digitala lås
  • Fastighetsägare och -förvaltare, då fastigheterna kan bli energieffektivare och mer ”självkörande” 
  • Samhället med digitalt delaktiga boende, effektiva och tidsbesparande välfärdstjänster och mer klimatanpassade fastigheter