Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Internetlyftets wifi väl mottaget på äldreboenden
nyheter

Internetlyftets wifi väl mottaget på äldreboenden

En man i 75-årsåldern med vitt hår och skägg sitter med en surfplatta och hörlurar. Hans högra hand vinkar till någon på skärmen som han har framför sig.

”Det har varit ett stort lyft för oss som verksamhet. Det berikar boendet att kunna erbjuda internet. Uppkoppling är den första frågan vi får när vi visar våra lägenheter”, så summerar Carolina Vargas Bjelk, sektionschef på vård- och omsorgsboendet Tryggheten i Malmö, deras deltagande i Internetlyftet.

Uppkoppling till 10-tal boenden

Inom ramen för Internetlyftet genomförde vi på Hemsö ett pilotprojekt där ett 10-tal äldreboenden i Sverige fick tillgång till högkvalitativt internet i fastigheterna. I projektet, som tog form under 2021, har de boende, medarbetare och anhöriga fritt fått ta del av wifi i äldreboendets lokaler.

Ökat värde med uppkoppling

Trots att Sveriges kommuner och regioner (SKR) konstaterar att möjligheter för åtkomst till internet ska finnas på alla boenden, saknar fortfarande 35 procent av särskilda boenden för äldre tillgång till internet i sina lägenheter, enligt en rapport från Socialstyrelsen.

I praktiken tas alltså tillgången till internet ifrån många när de flyttar till ett särskilt boende. Det var bakgrunden till att Hemsö ville undersöka vilka behov som finns hos kommunerna, vårdoperatörerna, äldreboendena och seniorerna själva och hur vi kan skapa ökat värde för hyresgästerna med bättre uppkoppling. Vi gjorde det som ett pilotprojekt inom Internetlyftet.

Ojämlik och begränsad tillgång

Pilotprojektet har inneburit att vi lärt oss mer om både användarbehov och praktiskt införande av tekniklösningar, men också om hur ojämlika möjligheterna till bra uppkoppling för de äldre faktiskt är.

Särskilt befintliga äldreboenden med några år på nacken släpar efter, medan man i många nybyggnadsprojekt planerar för internetinfrastruktur redan från början. Vi har också sett att, i de fall det finns uppkoppling, begränsas den inte sällan till gemensamma lokaler och tidsbegränsade inloggningar.

Inte en självklarhet

Efter att ha samlat in erfarenheter från de verksamheter som fått wifi genom Internetlyftet står det klart att internettillgång är både eftersatt och efterlängtat på särskilda boenden för äldre.

– Det har varit en ögonöppnare att tillgång till internet, något som vi i andra sammanhang tar som en självklarhet, inte är det på äldreboenden. De verksamheter vi har kopplat upp genom Internetlyftet har varit otroligt positiva och tacksamma över initiativet, konstaterar Fredrik Hörnsten, digitaliseringschef på Hemsö.

”Konstigt att inte ha internet”

Verksamhetscheferna på boendena i vårt pilotprojekt är alltså mycket nöjda att deras äldre har fått uppkoppling. Precis som de flesta andra internetanvändare utnyttjar de uppkopplingen på många olika sätt; för att hålla kontakten med anhöriga och vänner inom och utom Sverige, för att utföra ärenden så som vård- och bankkontakter, för att hänga med i nyheter och samhällsdebatten, för underhållning i form av film, spel och TV etc.

I intervjuer lyfter verksamhetscheferna kommentarer som: ”Våra 40-talister tycker det är konstigt att inte ha internet. Det var pinsamt att inte kunna erbjuda dem det” och ”Alla frågar vid inflytt – hur har ni det med uppkopplingen?”.

Flera brister hindrar införande

När nu de flesta verkar överens om att internetåtkomst ska finnas på äldreboenden – varför går det inte fortare?

– Vi ser brister på flera fronter. För det första är ansvarsfrågan otydlig. För det andra ser vi oklarheter kring vilken affärsmodell som ska tillämpas, sammanfattar Fredrik Hörnsten. I några fall har vi dessutom stött på kommunala beslutsfattare som inte riktigt tycker att de äldre alls behöver tillgång till internet.

Birgitta Jonsson, internetaktivist med nästan 6 000 följare på Twitter Fru Jonsson tycker som vi på Hemsö – att alla som bor på äldreboende ska ha bra uppkoppling.

Uppkopplingsfrågan faller mellan stolarna

Verksamhetscheferna på boendena vill ha en lösning medan både kommunala huvudmän och privata vårdföretag är osäkra på sin roll när det gäller uppkoppling för de boende. De har ofta mer fokus på verksamhetens egen IT.

I bakgrunden finns också juridiska begränsningar. Det finns frågetecken kring om kommunerna har rätt att alls erbjuda de boende internetuppkoppling och om de i så fall har möjlighet lägga kostnaden på hyran.

Affärsmodellen en utmaning

När det gäller det affärsmässiga vill både kommunala och privata vårdgivare ogärna ta extra kostnader eller ytterligare ansvar. Även vi på Hemsö har en affärsutvecklingsutmaning för hur vi ska möta uppkopplingsbehovet och hur vår satsning och det ökade kundvärdet kan gå hand-i-hand.

Internetlyftet går vidare – med grundplattan i alla fastigheter

Hemsö tar nu Internetlyftet vidare. Vi har erfarenheterna från pilotprojektet med uppkoppling till slutanvändarna i ryggen men lägger nu fokus på den mer grundläggande tekniska infrastrukturen. Och tar ett större grepp.

– Vi rullar nu ut en grundplatta med fiber och fastighetsnät till alla våra fastigheter. Om och när vi bestämmer att göra det kan vi sedan enkelt bygga på med uppkoppling till de boende, men också med andra tjänster, avslutar Fredrik Hörnsten.