Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Almedalen 2023
nyheter

Almedalen 2023

Bild på Visby

Hemsö är på plats under årets Almedalsvecka. Hur säkerställer vi tillgång till moderna badhus? Hur utvecklar vi riktigt bra skolor i områden med utmaningar? Är tillgången till wifi en mänsklig rättighet även på äldreboendet? Skola, äldreomsorg och badhus diskuteras med kunniga personer. Välkommen att delta i seminarierna!

Sluta trampa vatten – Sveriges modernaste badhus för folkhälsa, klimat och plånbok

27 juni kl. 15.45 – 16.30, Hansaplatsen, Donnersgatan 6
Badhus är en plats för motion för alla oavsett ålder och fysiska förutsättningar. Samtidigt råder stor efterfrågan på nya badhus i Sverige. Många av dagens anläggningar är nedgångna då de byggdes för över 40 år sedan och nu har uppnått sin tekniska livslängd. Hur ska fler kommuninvånare i Sverige få tillgång till moderna badhus som främjar simkunnighet, aktivitet och folkhälsa? 

Generation Pep och Riksidrottsförbundet delar sina tankar kring behov och utmaningar kring folkhälsan och idrottsanläggningar i Sverige idag. HemTag berättar om sin konceptanläggning Ekobad i Nacka. Nacka kommun berättar om beslutet att låta uppföra ett Ekobad i kommunen.

Medverkande:

 • Carolina Klüft, Verksamhetschef, Generation Pep
 • Anders Mebius, Kultur- och fritidsdirektör, Nacka kommun
 • Karl Lilja, HemTag
 • Samtalet modereras av Hans Albrektsson.

Arrangör: Hemsö, HemTag

Kan vi hitta en formel för att utveckla riktigt bra skolor i områden med utmaningar?

28 juni kl. 9.00 – 9.45, Hansaplatsen, Donnersgatan 6
Utbildning är grunden för ett gott samhälle. Tillgång till riktigt bra skolor är avgörande för hur en stad eller en stadsdel utvecklas. Det måste finnas skolor av hög kvalitet i områden med utmaningar. Välkommen på ett seminarium där vi diskuterar svåra frågor som trygghet, kriminalitet och utanförskap – men med fokus på möjligheterna. Samverkan är en självklarhet, men hur kan den ske?

Medverkande:

 • Carin Götblad, polismästare, Nationella operativa avdelningen (NOA)
 • Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande, Norrköping
 • Sven Gustafsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Haninge
 • Milyon Tekle-Haile (S), ordförande Utbildningsnämnden, Göteborg
 • Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan, vd Global Village 
 • Nils Styf, vd, Hemsö

Samtalet modereras av Per Ankersjö, A Beautiful Soup.

Arrangör: Hemsö

Wifi en mänsklig rättighet – även på äldreboendet?

28 juni kl. 10.15 – 11.00, Hansaplatsen, Donnersgatan 6
Regeringen vill öka användningen av digital välfärdsteknik i äldreomsorgen och ser det som ett sätt att öka livskvalitén, självständigheten och tryggheten för äldre. Samtidigt visar forskningen att 6 procent av befolkningen riskerar ett digitalt utanförskap. I Hemsös arbete med äldreboenden har det blivit tydligt att något så grundläggande som tillgång till bra internetuppkoppling för de boende ofta saknas. Varför har denna grupp inte samma rätt till internet som alla andra? 

Medverkande:

 • Birgitta Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Gällivare kommun
 • Tobias Smedberg (V), ordförande Äldrenämnden, Uppsala kommun
 • Fredrik Hörnsten, digitaliseringschef, Hemsö
 • Jörgen Sandström, digital strateg, Västerås stad
 • Daniel Forslund, utvecklingsansvarig digitalisering, Vårdföretagarna
 • Eva Eriksson, Förbundsordförande, SPF Seniorerna
 • Digital hälsning från Fru Jonsson.

Samtalet modereras av Kattis Ahlström.

Arrangör: Hemsö

Hur kan kulturen förstärka stadsutvecklingen i en svår tid?

28 juni kl. 12.00 – 12.45, Klockgränd 4, ”Arenan Stadsutvecklingsdagarna365”

Stadsutvecklingen har det tufft just nu. Pandemi, materialbrist, energikris, krig och inflation – kriserna avlöser varandra. Ändå måste stadsutvecklingen fortskrida, hållbarheten stärkas och tryggheten förbättras i våra städer. Kan kulturen och konst i stadsrummet vara en del av lösningen?

Medverkande:

 • Peter Andersson, samhällsbyggnadschef, Sigtuna kommun
 • Janne Grönholm, kommunalråd (MP), Malmö stad
 • Anna Haapaniemi, stadsbyggnadsdirektör, Haninge kommun
 • Åsa Nordell Holmstrand, chef projektutveckling region öst, Hemsö
 • Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, Skellefteå kommun
 • Fredrika Friberg, festivalamiral, WALLSTREET
 • Per Ankersjö, moderator, A Beautiful Soup

Arrangör: Wallstreet, Arenan Stadsutvecklingsdagarna365, A Beautiful Soup

Samhällsfastigheter – går privat och offentlig samverkan att optimera?

28 juni kl. 13.30 – 15.00, S:t Hansgatan 24
Med utgångspunkten att det offentliga behöver kroka arm med privata aktörer för att lösa sitt uppdrag är det värt att utforska huruvida det finns en optimal nivå av privat och offentlig samverkan för samhällets bästa funktionalitet. Går det inom rådande regelverk att hitta detta optimum?

Arrangör: Fråga Lou, Hemsö, Stenvalvet och Samfastigheter

Expertpanelen: Samhällsbygget och välfärdshålet

28 juni kl. 15.40 – 16.00, Adelsgatan 25
Hur ska fastighålet i välfärden fyllas? Jättelika investeringar krävs i närtid inom samhällsfastigheter och bostäder. Men när de privata investerarna ifrågasätts och tillsammans med kommuner och regioner pressas ekonomiskt – hur skall samhällsbygget finansieras? Vem ska bygga välfärden och hur?

Medverkande:

 • Nils Styf, VD, Hemsö
 • Jan Wifstrand, Moderator
 • Mikael Lundström, VD, Svefa
 • Katarina Ljungqvist, VD, Kommuninvest
 • Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet

Arrangör: Fastighetsvärlden

Hyra eller äga offentliga verksamhetslokaler?

29 juni kl. 15.00 – 16.00, Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel, ”Furilden”
Välfärdssektorn står inför omfattande investeringsvolymer, givet låga förväntade ekonomiska resultat och en växande låneskuld tillsammans med stigande räntor frågar vi oss om det är rimligt för kommuner och regioner att hyra delar av sina verksamhetslokaler.

Medverkande:

 • Robert Cardell, Projektutvecklare, Hemsö
 • Hans Lind, Professor fastighetsekonomi, KTH
 • Niklas Anemo, Kanslichef, KEF
 • Erik Törnblom, Forskningschef, Kommuninvest
 • Rikard Nyhrén, VD, Parmaco AB

Arrangör: Parmaco AB

Trygghet i skolan – hur kan vi öka säkerheten och tryggheten för elever?

29 juni kl. 15.30 – 16.15, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B23”
Barn tillbringar större delen av sin vakna tid i skolan, samtidigt som skolan är en a de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Hur påverkas skolan av den nya lagstiftningen om kommuners brottsförebyggande ansvar? Hur ser brottspreventivt arbete i skolan ut? Vilka är nyckelaktörerna?

Medverkande:

 • Marika Haug, Kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige
 • Johanna Nyström, Projektutvecklare, Hemsö

Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige

Kontaktperson

Matilda Bratell

Kommunikatör

08-501 171 21 Skicka e-post