Hemsögåvan

Ibland får vi på Hemsö vetskap om initiativ eller förbättringsmöjligheter som ligger utanför vårt ansvarsområde som hyresvärd. Initiativ som vi gärna stöttar.

Därför har vi inrättat Hemsögåvan vars syfte är att underlätta och berika vardagen för människor som vistas i våra fastigheter. Hemsögåvor kan även delas ut i samband med invigningar i Hemsös fastigheter.

Kriterier för att ansöka om en Hemsögåva

  • Hemsögåvan ska gå till verksamheter i Hemsös fastigheter.
  • Hemsögåvan ska vara utanför Hemsös ordinarie verksamhet (till exexempel inte ersätta renovering).
  • Hemsögåvan ska inte ersätta vad hyresgästens normalt själv bekostar med egna medel.
  • Hemsögåvan ska gå till något som kan användas av både personal och elever/boende under en längre tid. Exempel på det är växthus eller sandlådor, inte fester och middagar.

Hemsögåvan 2023

Hemsögåvan 2023 kommer att tilldelas skol- och utbildningsverksamheter. Gåvan ska gå till investeringar av olika slag som såväl personalen som barnen/eleverna kommer att ha glädje av.

 


Tidigare års Hemsögåvor

Hemsögåvan 2021 gick till verksamheter inom vård- och äldreboende. Många hade ett tungt år med anledning av pandemin och därför var gåvan extra välkommen. 

Vilka som fått tidigare års Hemsögåvor hittar du här >>

 

Hemsögåva rund bild.jpg