Hoppa till innehåll
Hem / Projekt / Vänersborgs Tingsrätt

Vänersborgs Tingsrätt

Hemsö har tilldelats hyresavtalet för den nya tingsrätten i Vänersborg. Hyresavtalet med Domstolsverket är på 15 år. Investeringen uppgår till cirka 300 mkr. Hemsö genomför projektet i samarbete med Fojab.

Den nya tingsrätten uppförs på Hemsös fastighet Grävlingen 28. Läget i staden, i nära anslutning till järnvägsstation, gågatan och restauranger samt en tydlig placering i den södra infarten till centrala Vänersborg överensstämmer väl med Domstolsverkets behov på orten.

– Vi får lokaler som både nu och på sikt kommer att ge väldigt goda förutsättningar för hela tingsrätten, såväl för den allmänna domstolen som för mark- och miljödomstolen, att bedriva en bra och effektiv verksamhet.

Niclas Johannisson, lagman på Vänersborgs tingsrätt.

Domstolsbyggnaden består av 6 850 kvadratmeter och inrymmer cirka 130 arbetsplatser, 11 förhandlingssalar, varav två säkerhetssalar, en sal för mark- och miljödomstolen, säkerhetskontroll med anslutande reception, allmänhetens ytor, personalens kanslilokaler samt intransport och rum för frihetsberövade.

Visionsbild av Vänersborgs Tingsrätt
Visionsbilder: Fojab och Visulent AB.

– De nya lokalerna kommer erbjuda en god och stimulerande arbetsmiljö med bra logistik, hög säkerhet och lokaler som är tillgängliga för alla.

Harald Pleijel, fastighetsdirektör på Domstolsverket.

Byggnaden kommer att uppföras med stort fokus på energieffektivitet och är förberedd för en eventuell framtida utbyggnad på ett sådant sätt att säkerhetszoner och flöden säkerställs.

Vänersborgs tingsrätt beräknas vara färdig för inflyttning sommaren 2026. Hemsös ambition är att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver.

Fakta om projektet

Plats:

Vänersborg


Typ av objekt:

Tingshus


Hyresgäst:

Domstolsverket


Entreprenör:

Serneke


Omfattning:

6 850 kvm


Projekttid:

2023-2026


Miljöcertifiering:

Miljöbyggnad SIlver

Hanna Tengberg

Hanna Tengberg

Projektutvecklare

031-730 54 15 Skicka e-post

Henrik Skoglund

Projektchef

031-730 54 07 Skicka e-post