Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Friskare luft och minskad energianvändning
nyheter

Friskare luft och minskad energianvändning

Kontorsbyggnad invändigt

Hemsös omfattande energirenovering av Helsingfors tingshus har förbättrat både byggnadens energieffektivitet och luftkvaliteten inomhus.

Koldioxid- och temperatursensorer har kopplats in i huset. De anpassar ventilationen efter hur många som är på plats i lokalerna, vilket medför en effektiv energianvändning.

Optimering av fastighetsautomation samt installation av nya ventilationsfläktar har också ingått i renoveringen. Insatserna minskar utsläppen från fjärrvärmeförbrukningen med cirka 15 procent per år. De totala energikostnaderna kommer att sjunka med cirka 20 procent per år.

Energianvändning – ett hett ämne!

Janne Salonen är relativt ny som fastighetsförvaltare på Hemsö i Finland, men har desto fler års erfarenhet inom branschen. Med en bakgrund som VVS-ingenjör och tidigare underhållsansvarig på Helsingfors tingshus axlar han nu jobbet som förvaltare med ansvar för tio fastigheter i form av skolor, förskolor, tingshus och universitet i södra Finland.

– I mitt dagliga ansvar ingår att ta hand om fastigheterna och säkerställa kvaliteten på beställda underhålls- och reparationsarbeten, säger Janne.

Dessutom gör jag upp de långsiktiga planerna för fastighetsskötseln samt budgeterar för underhåll och hantering av energianvändning. Med kraftigt ökande elpriser så är just energianvändning ett hett ämne bland fastighetsägare.

– Här spelar vi som fastighetsförvaltare en viktig roll i arbetet att minska energianvändningen och kontrollera kostnaderna, fortsätter Janne.

180522_porkkalankatu_13_016_(1).jpg

Helsingfors Tingshus i Finland.
Fotograf: Kuvatoimisto Kuvio Oy, Anders Portman.

Hälsa och säkerhet

Vi arbetar målmedvetet med planerade energiprojekt vilket också bidrar till en bättre inomhusmiljö. Projekten omfattar i första hand ventilation och belysning i och omkring fastigheterna. Gamla, ineffektiva ventilationsanläggningar moderniseras och all belysning byts ut mot energibesparande LED-lampor, något som även bidrar till förbättrad hälsa och säkerhet för dem som vistas i lokalerna.

– Att prata om säkerhet och förebygga olyckor är en betydande del i vårt arbete som förvaltare. Vi utbildar våra hyresgäster för att klara nödsituationer, övar för evakuering och första hjälpen. Tillsammans lägger vi även upp räddningsplaner för fastigheten. Det finns många säkerhets- och hälsorelaterade system i en byggnad som kräver regelbunden service. Det kan vara allt från olika sorters larm till sprinklersystem och passersystem.

– Ett av våra viktigaste uppdrag är att genomföra nödvändigt underhåll, reparationer och besiktningar så att allt fungerar när det verkligen gäller, avslutar Janne.

Års- och hållbarhetsredovisning

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning. Här finns samtliga rapporter tillgängliga för nedladdning.

Finansiella rapporter