Välkommen till Gyllegården

Borlänge

En plats där generationer möts. På platsen växer ett välkomnande kvarter för alla åldrar fram – unga och gamla i en härlig mix.

Gyllehemmet Borlänge 2 rund.jpg

 

På den lummiga innergården möts människor över generationsgränserna. Påtar i odlingslådorna, spelar fotboll eller dukar upp till grillfest.

Kvarterets arkitektur och byggnadshöjd samspelar med intilliggande bebyggelse. Hur är lägenheterna – Rymliga, stora fönster och högt i tak.

Preliminär inflytt vår/sommar 2023.

 

Stefan Karlsson
Förvaltare
026-457 39 46
Skicka e-post