Hoppa till innehåll
Hem / Investerare / Finansiering / EMTN-program / Övrig EMTN information

Övrig EMTN information

Hemsö Treasury Oyj

Nedan finns länkar till en engelsk samt finsk version av Hemsö Treasury Oyjs årsredovisning. För upplysningar om bolagsstyrningen i Hemsökoncernen hänvisas till sidorna 76-81 i årsredovisningen för Hemsö Fastighets AB 2023.

Års- och hållbarhetsredovisning

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning. Här finns samtliga rapporter tillgängliga för nedladdning.

Finansiella rapporter