Hoppa till innehåll
Hem / Karriär / Möt våra medarbetare / Hanna Tengberg

Projektutvecklare, Göteborg

Hanna Tengberg

Jag heter Hanna Tengberg och är projektutvecklare i region Väst, Göteborg. I min roll är jag med i tidiga skeden både när vi utvecklar våra fastigheter och vid förvärv.

Hanna Tengberg

Jag trivs när jag får arbeta nära kunden och kan möta verksamhetens behov i fastigheten. Tillsammans med mina kollegor, leverantörer och kunder planerar vi utifrån de möjligheter och behov som finns i den specifika kommunen som vi samverkar med. Vi sätter en gemensam målbild som vi sedan arbetar mot. Det gör att vi har rätt förutsättningar att skapa något riktigt bra för dem som ska använda huset när det är färdigt.

De senaste åren har jag drivit flera samverkansavtal med kommuner i väst. Det innebär ett närmare och mer långsiktigt samarbete med kommunerna då vi planerar för flera gemensamma projekt. Vi jobbar tätt ihop och lär känna varandra på ett givande sätt, vilket skapar ett bra samarbetsklimat. Kungälvs kommun är ett exempel. Där utvecklar vi skola, äldreboende och flera Svanenmärkta förskolor – spännande projekt med en engagerad kund.

Ett annat projekt som betyder mycket för mig är den kombinerade grundskolan och äldreboendet i Göteborg som jag har varit med och utvecklat. Att ha dessa två verksamheter i samma fastighet är unikt och det ger alla involverade stora fördelar. De kan samnyttja funktioner och ytor, och får bra förutsättningar för samverkan mellan verksamheterna då de olika generationerna kan mötas på ett naturligt sätt. Här involverade jag en barnpsykolog för att fånga upp barnperspektivet i fastighetsutvecklingen. Det är jag glad över och tror att detta kommer att gynna alla i huset.

Både jag och Hemsö har ett stort hållbarhetsengagemang, så dessa projekt är jag lite extra stolt över. Jag vill bredda synfältet och ta ett steg längre så att våra fastigheter på alla sätt bidrar till en hållbar samhällsutveckling.