Hoppa till innehåll
Hem / Karriär / Möt våra medarbetare / Robert Cardell

Projektutvecklare, Malmö

Robert Cardell

Jag heter Robert Cardell och är projektutvecklare i region Syd, Malmö. Som projektutvecklare kommer jag in när det finns ett behov från en kund eller att vi har sett en fastighet eller mark med stor potential som vi vill förvärva.

Robert Cardell, projektutvecklare i Malmö

– Jag har många kontaktytor varje dag, dialog med kommuner om deras behov, med vår förvaltning om möjligheter i nuvarande fastigheter och med projektcheferna så att vi är samspelta i planerna framåt.

– Det är viktigt att ha ett öppet sinne då ett projekt kan ta olika vägar under resans gång, att vara redo att tänka i nya banor. Att jobba med projekt är jättekul, det är något jag verkligen brinner för då våra samhällsfastigheter när de är färdigställda gör stor skillnad för väldigt många – elever, vårdsökande, boende på äldreboenden och deras anhöriga. Och förstås alla som arbetare i husen.

– Jag brinner lite extra för att hitta möjligheter till samnyttjanden, att knäcka den koden. Det känns så fel när en fastighet helt i onödan står tom många timmar på dygnet när det finns möjligheter för andra att glädjas av den genom till exempel fotbollsträningar eller matlagningskurser. Vi jobbar till exempel med idrottshallskoncept kopplat till gym, där skolidrotten genomförs på dagtid och privatpersoner och föreningslivet använder lokalerna på kvällar och helger. Här bidrar vi till samhällsnyttan och det känns väldigt bra.

– Då Hemsö finns över hela Sverige och även i Tyskland och Finland har vi många goda exempel och stor erfarenhet som verkligen gagnar en kommun. Tack vare detta börjar vi aldrig på ruta ett, vilket sparar både tid och pengar och ökar kvaliteten för kommunerna. Samma princip går igen i våra samverkansavtal. Genom att starta flera projekt med samma beställare kan vi börja jobba direkt, erfarenhetsåterföringen är enorm och vi alla känner varandra. En framgångsrik samverkan bygger på förtroende och med det kommer ett stort ansvar. Precis som det ska vara, och det gynnar alla parter.

– Vår företagskultur med stort eget ansvar och fritt arbete, och vår affärsmodell som bygger på långsiktighet, är viktiga grundpelare för att allt detta ska vara möjligt. Att jobba för något som ska vara hållbart och bestående, det känns bra i magen.