Hoppa till innehåll
Hem / Karriär / Möt våra medarbetare / Simo Karjalainen

Projektutvecklingschef, Helsingfors

Simo Karjalainen

Jag heter Simo Karjalainen och är chef för projektutveckling för Hemsös verksamhet i Finland. Min roll är bred och innefattar avtalsförhandlingar, planering och genomförande i både nyproduktion och vid ombyggnationer i befintliga fastigheter.

Simo Karjalainen

– Jag ansvarar för att projektet ska ha rätt kvalitet till rätt kostnader och slutföras enligt tidplan. Jag är också delaktig i att bevaka och svara på nya upphandlingar, markanvisningar, uppköp och anbud ihop med mina kollegor i Finland och Sverige. Vi växer i Finland och det ska även teamet göra, så jag är också involverad i utveckling av vår organisation – hur den ska vara, vilka funktioner ska vi ha i framtiden och att rekrytera nya kollegor.

– Det finns ett stort investeringsbehov i samhällsfastigheter i Finland och jag är glad över att få vara en del av att lösa den utmaningen. Det är ganska nytt för kommunerna att jobba med ett privat fastighetsbolag inom skolor och det är då extra roligt att de ger oss positiv återkoppling på vårt samarbete och vårt långsiktiga perspektiv då vi både utvecklar, äger och förvaltar fastigheterna.

Hållbarhet i fokus

– Fokus ligger på miljöcertifieringar, att minska CO2-utsläpp och på den social hållbarheten i våra utemiljöer på skolorna i Hemsös koncept Skolgårdslyftet. Att få skapa hälsosamma och hållbara miljöer för våra hyresgäster och därmed avlasta den offentliga sektorn känns meningsfullt.