Hyresgäst hos Hemsö – en bra affär för alla

Hemsös kärnverksamhet är samhällsfastigheter, vi utvecklar varje år flera skolor, äldreboenden och annan social infrastruktur. Vi har mycket god kunskap om de verksamheter som bedrivs i våra lokaler och vet vilka specifika krav som ställs för att skapa bäst förutsättningar.

Fastighetsstrategin i en kommun eller region kan vara att äga allt själva, att endast hyra eller att ha en mix av att både äga och hyra samhällsfastigheter.

Det finns flera fördelar med att involvera en aktör som Hemsö i strategin. Tack vare vår effektiva projekt- och förvaltningsprocess tillsammans med ett innovativt angreppssätt skapar vi ändamålsenliga byggnader till rätt hyreskostnad. Genom att hyra av oss frigörs också kapital i en kommun, pengar som kommunen kan använda till andra behov. Hemsö har lika goda finansieringsupplägg som en kommun.

Genom att möta det växande behovet av social infrastruktur bidrar Hemsö till en viktig del av samhället och skapar hållbar tillväxt för svenska pensionspengar genom vår största ägare Tredje AP-fonden.

Fördelar för kommuner att hyra av Hemsö:

  • Yteffektivitet: Hemsös erfarenhet gör det möjligt att utforma effektiva byggnader med lägre totalhyra och lägre hyra per elev och boende
  • Drift och underhåll: Hemsös effektiva förvaltningsorganisation ger lägre drift- och underhållskostnader; vår storlek ger stordriftsfördelar vid inköp
  • Upphandling: Hemsös djupa kunskap om förfrågningsunderlag och upphandlingsform innebär lägre pris och en smidigare process

En växande befolkning skapar möjligheter för tillväxt och välfärd men kräver också en utbyggd social infrastruktur i form av nya skolor, förskolor och äldreboenden samt till exempel idrottshallar och badhus som blir en förlängning av behov som uppkommer i en växande stad. Det är stora investeringar för en kommun, likväl är de kritiska att genomföra för att möta de ökande behoven och säkerställa en hållbar situation för sina invånare.

Att klara uppgiften kräver pengar, erfarenhet och resurser och tid, vilket i många kommuner är en bristvara. Det är tryggt för offentlig sektor att vända sig till Hemsö som har fastighetsutveckling och förvaltning som kärnkompetens, vi gör detta hela tiden och skapar en effektivitet och innovation som en kommun kanske inte har samma möjlighet till då de har ett annat uppdrag.

Ny rapport: Långsiktiga ägare och kompetens viktigt vid kommuners val av privata aktörer inom samhällsfastigheter

Rapporten, som tagits fram på uppdrag av Hemsö och Stenvalvet, bygger på intervjuer med kommunstyrelseordförandena i kommunerna Bjuv, Botkyrka, Nacka, Växjö och Örebro. Den presenterades på ett gemensamt seminarium i Almedalen den 5 juli.

– Vi arrangerar seminariet och lägger fram rapporten för att visa att det finns många goda skäl för kommuner att vilja samarbeta med privata aktörer och att alla dessa skäl förtjänar att redovisas i diskussionen kring privata samhällsfastigheter. Sen är vi förstås glada att notera att kommunerna särskilt efterlyser den långsiktighet och stabilitet som våra båda bolag representerar, säger Nils Styf, vd på Hemsö.

 

Rapport-framsida.png

En rapport utifrån fem kommuners syn på privat ägande av samhällsfastigheter (pdf)


Läs mer om projektutveckling i samverkan med Hemsö 

imagebeq95.png

Läs mer om några av Hemsös nyligen genomförda projekt:

Kronans vård- och omsorgsboende i Luleå

image1x6nk.png

Förskola och äldreboende i Upplands Väsby

imagefz11s.png

Äldreboende och grundskola i Göteborg

image11vir.png

 

Vill du veta mer, kontakta oss! kontaktaoss@hemso.se 08-501 170 00